print

Ledelse

 Kai G Henriksen

Kai G. Henriksen
Administrerende direktør (sykemeldt)
Født: 1956
Tidl. stillinger: Adm. dir. Advokatfirma DLA Nordic, adm. dir. Storebrand Bank, markedsdirektør Avanse Forvaltning, prosjektleder McKinsey
Utdannelse: Cand. Polit fra UiO, master of business administration (MBA fra Harvard University)
Andre verv: Leder av bedriftsforsamlingen Sporveien AS, styreleder NSB, styreleder Delphi Consulting, styremedlem arbeidsgiverforeningen Spekter.

 Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen


Halvor Bing Lorentzen
Kommunikasjonsdirektør
Født: 1968
Tidl. stillinger: Informasjonssjef, fagsjef i varefaglig rådgivningsgruppe og informasjonsrådgiver i Vinmonopolet.
Utdannelse: Cand. Polit. fra UiO
Andre verv: Styremedlem i brannstyret i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.


 

 Kjededirektør Elisabeth Hunter


Elisabeth Hunter
Kjededirektør
Født: 1968
Tidligere stillinger: Adm.dir Boots Norge AS, Markedsdirektør Boots Norge AS, produktsjef Nycomed Pharma
Utdannelse: Siviløkonom, BA(Hons) fra Strathclyde University (Glasgow, Skottland)
Andre verv: Styremedlem UMOE Restaurant Group. Styremedlem Nye Notabene.

 

  Juridisk direktør Lars Sogn


Lars Sogn
Konstituert administrerende direktør og direktør Juridisk avdeling
Født: 1953
Tidl. stillinger: Markedsdirektør Vinmonopolet, Juridisk direktør Vinmonopolet, advokat Myhre, Arnø & Leonthin, 1. kons. jur. avd Husbanken, dommerfullmektig Ringerike sorenskriverembete,
1. kons. Handelsdep.
Utdannelse: Cand. jur. Universitetet i Oslo

  HR-direktør Siv Tophøj


Siv Tophøj
HR-direktør
Født: 1958
Tidl.stillinger: HR-direktør i ICA Norge, personaldirektør  Compaq Computer/ Hewlett Packard, personalsjef  SAS Service Partner
Utdannelse: Handelsøkonom fra Handelsakademiet

  Direktør innkjøp og vareforsyning Geir Mosether aug 2014

 

Geir Mosether
Direktør Innkjøp og vareforsyning
Født: 1967
Tidl. stillinger: Direktør vareforsyning i NIPA HOLDING, logistikksjef i Europris Norge AS,logistikksjef i Interpress Norge, ulike roller i Narvesev ASA Distribusjon,fabrikkarbeider Moelven Bolig AS
Utdannelse: Tømrer, kommunalkandidat økonomi fra UiO og Høyskolen i Oslo

  Økonomi- og IT-direktør Jan-Olav Styrvold

 

Jan-Olav Styrvold
Direktør Økonomi og IT
Født: 1953
Tidl. stillinger:
Bedriftsrådgiver Fornebu Consulting AS, Vice president EMEA SAS Institute GmbH, adm. dir. SAS Insitute AS, avd. leder NLVIT
Utdannelse: Cand agric UMB
Andre verv: Styremedlem Innovation, styreleder Koela