print

Vinmonopolet er 90 år!

30. november er det nøyaktig 90 år siden Vinmonopolet ble stiftet. I den anledning har vi laget en liten jubileumsfilm om vår historie - se den her!

Alle disse årene har ikke vært like lette for oss. Det har ofte blåst kraftig rundt virksomheten, både fordi Polet har stått sentralt i den samfunnspolitiske debatten, og fordi Vinmonopolet til tider har hatt et problemfylt indre liv.

Vinmonopolets oppgave har vært, og er stadig å sørge for en regulert omsetning av sterke alkoholdrikker uten at økonomiske interesser skal være en pådriver for å øke salget. Det er nettopp denne alkoholpolitiske funksjonen, det å bidra til å begrense forbruket av alkohol i det norske samfunnet, som er årsaken til at vi har et statlig monopol for omsetning av vin, brennevin og sterkt øl. På dette feltet er det ingen tvil om at monopolet har oppfylt sitt mål.
 
Uten å forherlige oss selv kan vi si at vi har lyktes i vår streben i bedriftens daglige virke for å ivareta den alkoholpolitiske rollen og samtidigtilby den beste kundeopplevelsen. Da vi i 2011 ble kåret til bedriften i Norge med best omdømme var det et tydelig bevis på hvor langt vi har kommet.

På en dag som denne er det passende å se litt tilbake i historien.

Barn av forbudet
Vinmonopolet er et barn av forbudet, som ble resultat av folke­avstemningen i 1919. Før den tid herjet det 19. århundrets "brennevinsdjevel", da ukontrollert bren­ning brøt løs som følge av liberal lovgivning i århundrets første del. Kampen mot misbruket ble en nødvendighet, strengere lover kom, brennevinssamlagene som var forløperen for Vinmonopo­let ble opprettet i 1871 og avholds­bevegelsen markerte seg dyna­misk.

Lovløse tilstander i forbudstiden
Forbudet førte til lovløse tilstander, brenning, smugling og svart handel i begynnelsen av 1920-årene. Men i 1922 var Vinmonopolet kommet for å bli. Det hadde det norske folk bestemt gjennom Stortinget (112 for, 35 mot). Det endelige forbudet forsvant da brennvinshandelen også kom inn på Vinmonopolet fra 1927.

Den private handelen med alkohol skulle opphøre og kanaliseres gjennom Vinmo­nopolet for å sikre samfunnet en bedre kontroll med omset­ningen.

I dag
Samtidig som vi fortsatt skal bidra til å forebygge alkohol­misbruk gjennom kontrollert omsetning av vin, brenne­vin og sterkøl - og uten å la privatøkonomiske interesser få hånd om den - har andre sider fått stor betydning.

 Det er det Vinmono­polet er i dag: En kjede av spesial­butikker med enerett til detaljsalg av sterkøl, vin og brennevin. Noen butikker har større vareutvalg enn andre, men alle butikke­ne våre kan skaffe deg som kunde alt som tilbys gjennom listene våre.

Vinhandleren
Inntil 1996 hadde Vin­monopolet også enerett på import og engrossalg av vin og brennevin, og også produksjon av sli­ke varer. Denne virksomheten utøves i dag av en lang rekke andre selskaper.

Vinmonopolet er nå en butikkje­de og i fokus står kunden. Vinmonopo­lets eksistens engasjerer stadig. Vi er et monopol som omsetter drikke­varer som både kan glede og forvolde skade.

Men som de spesialbutikkene vi er, vil vi også tjene kun­den ved å forbli den gamle tradisjonelle vinhandleren som vi tok utgangspunkt i den gang Vinmonopolet kjøpte inn de pri­vate vinhandlerne i 1922.  Det betyr produktkunnskap og ser­viceinnstilling. Det viktigste for oss er at du som kunde skal få det du ønsker av varene vi tilbyr, og det raskest mulig. I tillegg skal du få de råd du trenger om bruk av varene du kjøper på Vinmonopolet.

Både for kundene og oss selv avrunder vi med et sitat av Mark Twain: "Vi bør konsentre­re oss om fremtiden. Det er der vi skal være resten av livet".

------

Forsidebildet: Fasaden på butikken i Thv. Meyersgt. 34 Oslo, ca 1926. På plakaten i vinduet står det at åpningstiden er fra 11-5 (17.00). Det var først i 1973 det ble aksept for lengre åpningstid. Inntil da var 6 timer maksimum per dag. Ny regulering av Alkoholloven av 1927 ga i 1973 rom for èn time ekstra åpningstid, ut fra Vinmonopolets ønske om å fordele kundetilstrømmingen på lengre salgsdag.