Tilbake

Boca

Boca DOC er en appellasjon som begynner litt nord for Romagnano Sesia. Sonen strekker seg nordover langs Sesia og østover til landsbyene Boca og Maggiora.

Boca DOC dekker et geografisk sett stort område i kommunene Boca, Maggiora, Grignasco og Prato Sesia. Visuelt kan Boca minne mer om vinområdene på vestsiden av Sesia. Mange små åser og åssider var i tidligere tider helt beplantet med vinmark og produksjonen var enorm.

I dag er det kun ca 20 hektar vinmark som utnyttes og det finnes kun en et fåtall kommersielle produsenter igjen.

Varetyper fra Boca