Tilbake

Bramaterra

Beveger man seg vestover fra Gattinara er neste appellasjon Bramaterra.

I motsetning til alle andre cru-appellasjoner i Alto Piemonte er ikke appellasjonens navn hentet fra en bestemt landsby. Bramaterra dekker vin fra syv forskjellige kommuner: Roasio, Villa del Bosco, Lozzolo, Sostegno, Curino, Brusnengo og Masserano.

I likhet med Gattinara er det meste av vinmarkene i dag gjengrodd. Spredte parseller er imidlertid fortsatt i bruk. Jordsmonnet i Bramaterra er vulkansk porfyr, som lokalt går under navnet Porfidio tufaceo. Det er et jordsmonn med mye stein og lite toppjord.

I Bramaterra blåser vinden noe mer fra sør enn i nabokommunene. Det gir noe høyere temperatur i appellasjonen. En Bramaterra er derfor en kraftigere, mørkere og mer muskuløs vin enn Gattinara og Lessona.

Varetyper fra Bramaterra