Tilbake

Års- og bærekraftsrapport 2020

Koronapandemien med reiserestriksjoner og skjenkestopp førte til at Vinmonopolet i 2020 nådde historiske salgsvolumer. Effektivt smittevern har vært en naturlig forlengelse av vårt samfunnsoppdrag: Å sikre ansvarlig salg.
arsrapport 2020 (1).jpg

Ansvarlig salg

Vinmonopolets samfunnsoppdrag er å sikre ansvarlig salg av alkohol. Vi skal ikke selge til mindreårige eller til folk som er beruset, og vi skal forhindre langing av alkohol. Slik bidrar vi til å redusere skadevirkningene av alkohol - for samfunnet og den enkelte. 
 

Smittevern

Gjennom pandemien har effektivt smittevern vært en naturlig forlengelse av ansvarlig salg. I en undersøkelse fra Opinion oppgir 89 prosent at de er positive til de tiltakene Vinmonopolet har innført gjennom pandemien. Køståing, håndspriting og informasjon i butikkene trekkes frem. Bare to prosent er negative. Med ansattes og kundenes hjelp har Vinmonopolet på mange måter satt standarden for smittevernstiltak i varehandelen.
 

Vinmonopolets forpliktelse til bærekraft

I kraft av vårt samfunnsoppdrag bidrar vi til arbeidet for FNs bærekraftsmål nummer 3 om god helse, og det globale målet til Verdens helseorganisasjon om minst ti prosent reduksjon i skadelig bruk av alkohol innen 2025. Men vår forpliktelse til bærekraft og samfunnsansvar strekker seg lengre.
 
Bærekraft i Vinmonopolet omfatter alt vårt arbeid innenfor alkohol og helse, klima og miljø, etikk og sosiale forhold. I bunnen ligger et prinsipp om bærekraftig økonomisk utvikling. Vårt mål er at alle våre produkter er fremstilt under gode arbeidsforhold, at alle våre produkter er miljøsmarte og at du som kunde skal kunne få gode råd om bærekraftige valg.