Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Sør-Afrika: Hva gjør vi?

arbeidsforhold-i-sør-afrika,-brennpunkt1.jpg

Vinmonopolet ønsker åpenhet og transparens rundt utfordringene i Sør-Afrika, og vi tror på opplæring og oppfølging fremfor boikott. Bare på denne måten kan vi få til endring.

Tekst:
Vinmonopolet

foto

Foto:
Getty Images

Vi registrerer både et ønske og en vilje til endring fra produsentenes side, og har stor tro på at vi gjennom vårt arbeid bidrar til bedring av arbeidsforholdene for mange arbeidere i Sør-Afrika. 

Inspeksjoner avdekket brudd

I mars og april 2017 gjennomførte Vinmonopolet 22 inspeksjoner hos produsenter og deres underleverandører (kooperativer og farmer) i Sør-Afrika. Vinmonopolet var selv til stede i Sør-Afrika de fire ukene programmet pågikk og deltok på de fleste inspeksjonene. Hensikten var å sikre at eventuelle brudd på vår etiske standard (Code of Conduct) ble avdekket og utbedret.

Du kan lese rapporten fra de 22 inspeksjonene her (rapporten er på engelsk).

Vinmonopolet jobber aktivt sammen med produsentene for å rette opp i uønskede forhold. For det er hevet over enhver tvil at det ble konstatert brudd på vår etiske standard – til og med svært alvorlige forhold enkelte steder. 59 prosent av de 22 produsentene og farmene ble klassifisert med høy risiko, og i fire tilfeller ble det avdekket trakassering av de ansatte og det ble rapportert om to tilfeller av fysisk vold.

Målet er langsiktig endring

Vinmonopolet ønsker å være en støttespiller for produsentene, og følger dem tett i utbedringsarbeidet. Vi har så langt i 2018 gjennomført 20 forberedende revisjoner og avdekket 84 forbedringer som må finne sted. Hensikten er å gjøre farmere bedre i stand til å bestå en større revisjon i 2019, ved at vi kartlegger forbedringsområder og de har en mer aktiv og inkluderende dialog med arbeidere. Vinmonopolets innsats i Sør-Afrika er basert på et mål om langsiktig endring. Vi ønsker derfor ikke utelukkende å kontrollere og stille krav, men å motivere og bevisstgjøre produsenter og arbeidere slik at de opplever at de får noe igjen for at Vinmonopolet er aktivt tilstede.

I oktober 2018 gjennomførte bærekraftsorganisasjonen Amfori, hvor Vinmonopolet er medlem, syv kurs produsenter. Vi venter på evalueringen fra disse kursene, men så langt ser det ut som dette tiltaket har vært en suksess.

Bevisstgjøring av ansvar

Kursing er viktig for å bevisstgjøre produkteiere, vin- og drueprodusenter og ikke minst arbeiderne selv og deres tillitsvalgte om henholdsvis deres ansvar og rettigheter. Så langt i 2018 har Vinmonopolet fått i gang kurs av 40 tillitsvalgte fra fem ulike fagforeninger. Foreløpig evaluering viser at dette er nyttig. Samtlige deltagere oppgir at kurset har høynet deres kunnskapsnivå om revisjoner og gitt de en bedre forståelse av hvordan de kan bidra.

Indicate level of agreement with the following
Strongly Agree
Agree

The workshop has increased my knowledge on audits

33 (85%)

6 (15%)

The workshop has increased my understanding of how to participate in audits

30 (77%)

9 (23%)

This workshop will assist me to participate in corrective actions

31 (79%)

8 (21%)

This workshop will help me to continuous monitor changes

30 (77%)

9 (23%)

 

Tett dialog

Samarbeidet med fagforeninger gir oss nyttige innspill på hvor skoen trykker og hvordan vi skal prioritere. Det er også viktig for oss å være tilstede selv, og vi har i 2017 og 2018 hatt en representant i Sør-Afrika i totalt 11 uker. Representanten snakker Afrikaans og kan derfor kommunisere direkte med produsenter, arbeidere og fagforeningsrepresentanter.