Sak 2 2023 (Fondberg AS)

Saken gjaldt klage over beslutning om strykning av produkt. Klager anførte at beslutningen måtte settes til side fordi produktet ikke hadde vært tilgjengelig i utsalgene. Klager anførte at det var forhold ved utsalg i to byer som ga grunnlag for å sette til side salgsmålingen som lå til grunn for strykningen. Nemnda kom på bakgrunn av opplysningene i saken til at det ikke var grunnlag for å sette til side salgsmålingen. Variasjonene i salg lå innenfor det som var påregnelig, og det var ikke sannsynliggjort at det var feil ved fremstillingen av klagers produkt i det ene utsalget.