Tilbake
Lanseringer

Lanseringsplan for første halvår 2025

Dette er bakgrunnen for hva som lanseres av nye produkter på Vinmonopolet første halvår 2025.

Lanseringsplanen 2025-1 er tilpasset sesonger, trender og utviklingen i salget. Målet er at  sortimentet vårt skal dekke faktisk og forventet etterspørsel fra alle våre kunder. Samtidig  skal lanseringene skape valgmuligheter og konkurranse innenfor de ulike varegruppene og  prissegmentene. Vi skal nå alle de fire kundesegmentene våre med relevante nye produkter.

Sortimentet og lanseringsplanen bidrar på denne måten til å bringe Vinmonopolet enda  nærmere vår visjon om å bli «ønsket av alle». Vi skal være en faghandel i verdensklasse,  samtidig som sortimentsarbeidet skal bidra til at Vinmonopolet er en foregangsvirksomhet på  bærekraft.

Last ned lanseringsplanen

Last ned Forord til lanseringsplanen første halvår 2025 (norsk, ekstern lenke, pdf) 

Last ned Lanseringsplanen første halvår 2025 (norsk, ekstern lenke, excel)

Last ned Lanseringsplanen første halvår 2025 (engelsk, ekstern lenke, excel)

Hva er lanseringsplanen til Vinmonopolet?

Dette er et anbudsdokument der vi beskriver hvilke produkter vi ønsker å lansere i polhyllene neste år. Grossistene sender inn vareprøver fra sine produsenter, som smakes og bedømmes i SPI (Sensorisk prøveinstans) før vi kjøper inn produkter til basis- og partiutvalget.

Trender

Vi følger handlemønsteret til Vinmonopolets kunder tettere og mer strukturert enn noen gang  og ser endringer i fordelingen mellom kundesegmentene. Dette ble spesielt tydelig med  oppdateringen av segmenteringsmodellen i overgangen fra 2022 til 2023. Noe av endringen  kan forklares med justering i metode, men en verden i endring påvirker også Vinmonopolets  kunder. Både pandemien og dyrtid har gitt endring i folks adferd og preferanser, noe som  gjenspeiles i størrelsesforholdet mellom segmentene. De dedikerte og de prisfokuserte  representerer betydelig større andeler enn tidligere, mens de søkende og de bevisste  representerer tilsvarende mindre andeler. Mer informasjon om segmentene ligger i Leverandørportalen (kun for leverandører).  

Dette er hovedtrendene vi baserer denne lanseringsplanen på: 

Det kjente og kjære – vi ser økt salg av vin fra områder som Bordeaux, Burgund, Rioja og Piemonte. IPA og lys lager er fremdeles de to største kategoriene innen øl.  Forsterket oppmerksomhet rundt vinkurs, vinsamling, auksjoner, podkaster og vingrupper i sosiale medier. 

Utvidet vinverden – klimaendringer og teknologisk utvikling åpner for nye og glemte  vinområder, tidligere mindre anerkjente vinmarker og vinstiler. Økt interesse og  anerkjennelse for engelsk musserende og land som Hellas, Libanon, Norden m.fl. 

Alternativ emballasje – vekst for pouch, PET-flasker med pant, vin på metallboks. Norske forbrukere er åpne for mindre formater, «enkeltporsjoner» og nye, innovative  emballasjetyper.

Produkter med en historie – involverte kunder ønsker sporbarhet, fokus på  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og er opptatt av det tradisjonelle, lokale og kortreiste. Norske og nordiske produkter omfattes av dette, men også vinland og vinområder som blir forbundet med noe «ekte» og «opprinnelig». 

Grønn klode – engasjement rundt klima og miljø, CO2-avtrykk og lett emballasje. Økt oppmerksomhet rundt økologisk, biodynamisk og naturvin. 

Sunn kropp – kunder velger i større grad produkter med lavere sukkerinnhold, uten eller med begrensede tilsetninger, og veganske alternativer. NoLo-trenden rommer lavalkohol og alkoholfritt. 

De unge, urbane – i bynære strøk velger unge vininteresserte i økende grad oransjevin, naturvin, pet nat og saftige rødviner. Sake, sider, fruktvin og surøl med  håndverkspreg er også en del av samme trendbilde. 

Bærekraft 

Vinmonopolet ønsker å være en foregangsvirksomhet på samfunnsansvar og bærekraft.  Dette er en ambisjon som deles av vår eier staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, og  er i økende grad noe kunder, myndigheter og samfunnet for øvrig forventer av oss. Nå  haster det dersom vi skal nå målene vi har satt oss om å redusere vår klimabelastning med  55 prosent innen 2030. På sikt er målet vårt at alle spesifikasjoner skal ha minst ett  bærekraftelement, som klimasmart, miljøsertifisert, økologisk, biodynamisk og/eller etisk sertifisert. Økt søkelys på bærekraft medfører for denne og fremtidige lanseringsplaner at vi  ber om at ulike bærekraftselementer oppgis i tilbudet, også der bærekraft ikke er et krav i  anbudet. 

Anstendig arbeid

Åpenhetsloven stiller krav til  å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjeden. Vinmonopolets mål er at alle arbeidere i vår leverandørkjede har  arbeidsforhold som er i tråd med internasjonale konvensjoner, og at vi ikke har tilfeller av  menneskerettighetsbrudd.

Vinmonopolet stiller derfor i økende grad eksplisitte krav til dokumentasjon for nye produkter som skal inn i vårt basissortiment.

Vi ber om sertifiserte produkter fra kjente internasjonale merkeordninger som Fairtrade og Fair for Life. Vi fortsetter dessuten å løfte fram kravet om fri organiseringsrett for arbeidere i Sør-Afrika og USA. Vi setter igjen søkelyset på ansvarlig rekruttering og anstendige arbeidsforhold i Italia, og legger til samme krav i denne planen når det gjelder et annet stort vinland: Frankrike.

De etiske kravene om dette i vår Code of Conduct ligger til grunn for alle land, men for spesifikasjonene fra Italia, Frankrike, Sør-Afrika og USA krever vi en ytterligere bekreftelse på at forholdene er i orden. Oppdaterte skjemaer ligger i Leverandørportalen. Målet er å bidra til å sette temaene på dagsorden i viktige vinland der risikoen er høy. 

Vinmonopolet oppfordrer innstendig alle grossister til å levere tilbud til en økonomisk  bærekraftig pris som tar hensyn til hele leverandørkjeden. Dersom prisen i spesifikasjonen  oppfattes som for lav til å ivareta slike hensyn, ber vi om innspill så raskt som mulig. 

Klima og miljø

I flere av spesifikasjonene ber vi om produkter hvor produksjonen er miljøsertifisert i  opprinnelseslandet. På emballasjesiden har vi i mange år stilt krav til lettvektemballasje på  alle stille vin-spesifikasjoner under 150 kroner.

Produktemballasje utgjør den klart største målbare delen av vårt CO2-fotavtrykk, og vi  fortsetter arbeidet for å redusere emballasjevekten. Som kjent vil Vinmonopolet fra 1. mai 2024 stille krav til lettvekt under 250 kroner på stille vin, et krav som trer i kraft 1.1.2026. Vi  stiller derfor krav til lettvektsglass for stille vin under 250 kr for 2024- årgangen, og for eldre årganger i så stor grad det er mulig. Utover dette etterspør vi produkter med ulike bærekraftige elementer der vi kan.

En lang rekke anbud inneholder som tidligere krav om lettvektsflasker, PET-flasker med pant, rPET, pappkartong, aluminiumsboks, pouch og/eller bag-in-box. Vi oppfordrer generelt også sterkt til å velge lettvektsflasker i anbudene der vi ber om glassflasker. I spesifikasjonene med spesifikke oppfordringer til emballasje, som for eksempel rPET og resirkulerbar BiB/pouch, er hensikten å tydeliggjøre hva som kan forventes av krav i  fremtiden. På denne måten ønsker vi å varsle bransjen og gi tid til å finne løsninger i forkant av at kravene innføres. 

All emballasje som veier maks. 56 % av volumet (eksempelvis 750 ml * 0,56 % = 420 eller 700 ml * 0,56 = 392 osv.) defineres i dag som «klimasmart emballasje» og merkes med egen binders i butikk/nettbutikk. Denne lineære vektgrensen samsvarer med Svanens krav til drikkevareemballasje av glass (krav 05).

Vi har i de siste lanseringsplanene laget egne spesifikasjoner for resirkulerbar bag-in-box  og pouch, samt PET-flasker som ikke bare er pantbare, men også inneholder en høy andel  resirkulert materiale. Vi utvider nå disse tiltakene med to anbud på vin tappet på lettvekts  glassflasker, hvor det også er krav om minst 80 % resirkulert glass. Målet er å drive frem mer innovative emballasjeløsninger. Dette har vært et vellykket samarbeid med bransjen, og ser ut til å ha fått «snøballen til å rulle» slik at disse enda mer klima- og miljøsmarte forpakningstypene har en mulighet til å bli standardvalget i så mange markeder som mulig. På sikt vil disse tydelige oppfordringene fra Vinmonopolet bli krav. Formålet er å øke andel resirkulert materiale i produktene som Vinmonopolet kjøper og selger, øke andel emballasje som kan resirkuleres og dermed skape mer sirkulære materialstrømmer. 

Som alltid oppfordrer vi våre leverandører til å levere produkter i klimasmart og resirkulerbar forpakning der det er mulig, og det er gledelig å se stadig flere gjenvinnbare BiB’er og pouch’er, og ikke minst at flasker med lavere vekt lykkes i markedet og beholder sin posisjon ved overgang til lettere emballasje. Det er også svært positivt at et økende antall produkter i hyllene våre får pantemerke

Overflødig emballasje i form av esker eller rør rundt flaskene er negativt for både klima og  miljø. Alt brennevin under 700 kr skal sendes fra opprinnelsesland uten slik ytre emballering  (rør/eske). Dette gjøres for å redusere mengden avfall, og redusere klimabelastningen. Vi  oppfordrer til å levere alle produkter uten gaveeske eller annen unødvendig emballasje. 

Vinmonopolet oppfordrer også til at alle produkter merkes i henhold til den nordiske  merkeordningen for avfallssortering der det er mulig – både nye lanseringer og eksisterende  produkter. I noen spesifikasjoner er dette nevnt spesifikt. Merk at dette er en oppfordring, og  ikke et krav. Informasjon om merkeordningen: grontpunkt.no/packaging-labels/ og sortere.no/avfallssymboler. Vi oppfordrer også til  å følge vår emballasjeveileder. Se mer  informasjon i Leverandørportalen. Ved spørsmål om dette – ta kontakt med Vinmonopolets  Fagansvarlig klima og miljø Rolf Erling Eriksen

Presiseringer 

Når begrepet «simultanlansering» benyttes i en spesifikasjon, betyr det at vi stiller krav om  at begge emballasjetypene/flaskestørrelsene som etterspørres må leveres for lansering.  Dersom spesifikasjonen for eksempel ber om «Simultanlansering av 75 cl flaske og 150 cl  pouch», og man ikke kan levere 150 cl pouch, blir tilbudet avvist. «Mulig simultanlansering»  betyr derimot at det er mulig å levere bare den opprinnelige emballasjetypen/-størrelsen. 

Når begrepene «Basis, mulig parti» eller «Parti, mulig basis» brukes i en spesifikasjon, betyr  dette at Vinmonopolet kan velge å lansere produkter i ett av de angitte utvalgene, eller  begge. Ved innlevering av tilbud er det mulig for grossist å reservere seg mot lansering i  henholdsvis basis- eller partiutvalget, eller tilby differensiert pris på basis- og partilansering. 

Merk også at alle sertifiseringer vi ber om, for eksempel «økologisk» eller «IPW/WSB», skal  fremkomme på emballasje. Det er det aktuelle produktet som skal være sertifisert (ikke bare  produsenten). Eventuelle unntak fra denne regelen vil være angitt i spesifikasjonens  tilleggskrav i det enkelte tilfelle. 

Produkter kjøpt til basisutvalget på PET-flaske og aluminiumsboks skal være tilknyttet  panteordningen i Norge.

Fra og med lanseringsplanen 2024-2 skiller vi kvalitetskrav (informasjon om råvare og  produksjon) og tilleggskrav (emballasje, sertifiseringer mfl.). Formålet er å forenkle  fremstillingen av de ulike kravene vi stiller i hver enkelt spesifikasjon. 

Mer informasjon om våre spesifikasjoner og lanseringsplanen

  • I terminologilisten har det kommet nye presiseringer og endringer. Vi oppfordrer derfor  alle til å oppdatere seg på ny og eksisterende terminologi. Spesielt vil vi oppfordre til å sette seg inn i gjeldende regler for pant, lettvektsflasker, tilbudsprøver og lynkjøp. 
  • Vi har behov for fleksibilitet i våre innkjøp, og vil supplere med flere markedsmeldinger. 
  • Engelsk oversettelse av spesifikasjonene publiseres også på www.vinmonopolet.no. Ved eventuelle forskjeller er anbudsinnbydelsen gjeldende. 
  • Kommentarer eller spørsmål til spesifikasjonene i denne lanseringsplanen kan rettes til våre innkjøpere på [email protected].