Tilbake
Lanseringer

Lanserings­plan for første halvår 2024

Les om bakgrunnen for hva som lanseres av nye produkter på Vinmonopolet første halvår 2024.

Lanseringsplanen 2024-1 er tilpasset sesonger, trender og utviklingen i salget. Målet er at sortimentet vårt skal dekke faktisk og forventet etterspørsel fra alle våre kunder. Samtidig skal lanseringene skape valgmuligheter og konkurranse innenfor de ulike varegruppene og prissegmentene. Vi skal nå alle de fire kundesegmentene våre med relevante nye produkter.

Sortimentet og lanseringsplanen bidrar på denne måten til å bringe Vinmonopolet enda nærmere vår visjon om å bli «ønsket av alle». Vi skal være en faghandel i verdensklasse, samtidig som sortimentsarbeidet skal bidra til at Vinmonopolet er en foregangsvirksomhet på bærekraft.

Last ned Forord til lanseringsplanen første halvår 2024 (ekstern lenke) 

Last ned Lanseringsplanen første halvår 2024 (norsk - ekstern lenke)

Last ned Lanseringsplanen første halvår 2024 (engelsk - ekstern lenke)

Hva er lanseringsplanen til Vinmonopolet?

Dette er et anbudsdokument der vi beskriver hvilke produkter vi ønsker å lansere i polhyllene neste år. Grossistene sender inn vareprøver fra sine produsenter, som smakes og bedømmes i SPI (Sensorisk prøveinstans) før vi kjøper inn produkter til basis- og partiutvalget.

Trender

Vi følger handlemønsteret til Vinmonopolets kunder tettere og mer strukturert enn noen gang, og har gjort en oppdatering av kundesegmenteringen vår. 

De prisfokuserte og dedikerte kundene øker noe i antall, men de to resterende segmentene(de søkende og bevisste kundene) er også av betydelig størrelse. 

Dette er hovedtrendene vi baserer sortimentsarbeidet vårt på:

 • Det kjente og kjære – vi ser økt salg av vin fra områder som Bordeaux, Burgund, Rioja og Piemonte; og øl som IPA og lys lager. Forsterket oppmerksomhet rundt vinkurs, vinsamling, auksjoner, podcaster og vingrupper i sosiale medier.
 • Utvidet vinverden – klimaendringer og teknologisk utvikling åpner for nye og glemte vinområder og vinstiler, som Norden og Øst-Europa. Økt interesse og anerkjennelse for engelsk musserende og land som Hellas, Libanon m.fl.
 • Alternativ emballasje – vekst for pouch, PET-flasker med pant, vin på metallboks. Norske forbrukere er åpne for mindre formater, «enkeltporsjoner» og nye, innovative emballasjetyper.
 • Produkter med en historie – involverte kunder ønsker sporbarhet og etikk, og er opptatt av tradisjonelle, lokale og kortreiste produkter. Norske og nordiske produkter omfattes av dette, men også vinland og -områder som blir forbundet med noe «ekte» og «opprinnelig».
 • Grønn klode – engasjement rundt klima og miljø, CO2-avtrykk og lett emballasje. Økt oppmerksomhet rundt økologisk, biodynamisk og naturvin.
 • Sunn kropp – kunder velger produkter med lavere sukkerinnhold, uten tilsetninger, naturvin og vegansk. NoLo-trenden rommer lavalkohol og alkoholfritt. Produkter med tilsetninger som lover helsegevinst ser ikke ut til å treffe vårt marked i samme grad som i andre markeder.
 • De unge, urbane – I bynære strøk velger unge vininteresserte i økende grad oransjevin, naturvin, petnat og saftige rødviner. Sake, sider, fruktvin og surøl med håndverkspreg er også en del av samme trendbilde.

Bærekraft

Vinmonopolet ønsker å være en foregangsvirksomhet på samfunnsansvar og bærekraft. Dette er en ambisjon som deles av vår eier staten ved Helse- og omsorgsdepartementet, og i økende grad noe kunder, myndigheter og samfunnet forøvrig forventer av oss. Nå haster det dersom vi skal nå utslippsmålene vi har satt oss. På sikt er målet vårt at alle spesifikasjoner skal ha minst ett bærekraftselement.

Anstendig arbeid

Åpenhetsloven stiller krav til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i leverandørkjeden. Vinmonopolets mål er at alle arbeidere i vår leverandørkjede har arbeidsforhold som er i tråd med internasjonale konvensjoner, og at vi ikke har tilfeller av menneskerettighetsbrudd. 

Vinmonopolet setter derfor i økende grad eksplisitte krav på dokumentasjon til nye produkter som skal inn i vårt basissortiment. 

Vi ber om sertifiserte produkter fra kjente internasjonale merkeordninger som Fairtrade og Fair for Life. Vi fortsetter dessuten å løfte fram kravet om fri organiseringsrett for arbeidere i Sør-Afrika og USA. Vi setter igjen søkelyset på ansvarlig rekruttering og anstendige arbeidsforhold i landet vi selger mest vin fra: Italia. Det samme gjelder for første gang et vinland med økende volum og etterspørsel i det norske markedet og betydelige risikoer på flere felt, nemlig Libanon.

De etiske kravene om dette i vår Code of Conduct ligger til grunn for alle land, men for spesifikasjonene fra Italia, Libanon, Sør-Afrika og USA krever vi en ytterligere bekreftelse på at forholdene er i orden. Oppdaterte skjemaer ligger i Leverandørportalen. Målet er å bidra til å sette temaene på dagsorden i viktige vinland der risikoen er høy.

Vinmonopolet oppfordrer innstendig alle grossister til å levere tilbud til en økonomisk bærekraftig pris som tar hensyn til hele leverandørkjeden. Dersom prisen i spesifikasjonen oppfattes som for lav til å ivareta slike hensyn, ber vi om innspill så raskt som mulig.

Klima og miljø

I flere av spesifikasjonene ber vi om produkter hvor produksjonen er miljøsertifisert i opprinnelseslandet. På emballasjesiden har vi i mange år stilt krav til lettvektemballasje på alle stille vin-spesifikasjoner under 150 kroner, og dette fortsetter vi naturligvis med. I tillegg ber vi denne gangen om lettvekts-emballasje på en rekke spesifikasjoner også opp mot 250 kroner. 

Vi setter dessuten en minstepris på et anbud på PET-flaske, for å sikre at denne typen 
emballasje også er tilgjengelig for de mer betalingsvillige kundesegmentene. Utover dette 
etterspør vi produkter med ulike bærekraftige elementer der det er mulig. Vi ber også for 
første gang om vin på pappflaske eller «bag-in-bottle».

Produktemballasje utgjør den klart største målbare delen av vårt CO2-fotavtrykk, og vi fortsetter arbeidet for å redusere emballasjevekten. En lang rekke anbud inneholder krav om lettvektsflasker, PET-flasker med pant, pappkartong, aluminiumsboks, pouch og/eller bag-in-box. Økt salg av vin med bobler er en utfordring når det gjelder flaskevekt, og i lanseringsplanen stilles det både krav til og oppfordres om å velge så lette flasker som mulig også på musserende og perlende vin. Vi oppfordrer også sterkt til å velge lettvektsflasker i anbudene der vi ber om glassflasker.

Vi har i de siste lanseringsplanene laget egne spesifikasjoner for resirkulerbar bag-in-box og pouch, samt PET-flasker som ikke bare er pantbare, men også inneholder en høy andel resirkulert materiale. Dette har vært et vellykket samarbeid med bransjen, og ser ut til å ha fått «snøballen til å rulle» slik at disse enda mer miljøsmarte forpakningstypene har en mulighet til å bli standardvalget i de europeiske markedene. I denne planen er målet å drive frem den samme endringen også for oversjøiske viner, i første omgang som en tydelig oppfordring i alle anbud utenfor Europa. I fremtidige lanseringsplaner ønsker vi også å stille krav til denne typen emballasje. Her inviterer vi leverandørene til å komme med tilbakemeldinger på hvordan tilgjengeligheten på slik emballasje er i oversjøiske land. 

Som alltid oppfordrer vi våre leverandører om å levere produkter i klimasmart og resirkulerbar forpakning der det er mulig, og det er gledelig å se stadig flere gjenvinnbare BiB-er og pouch, og ikke minst at flasker med lavere vekt lykkes i markedet og beholder sin posisjon ved overgang til lettere emballasje. Det er også svært positivt at et økende antall produkter i hyllene våre får pantemerke.

Overflødig emballasje i form av esker eller rør rundt flaskene er negativt for både klima og miljø. Alt brennevin under 700 kr skal sendes fra opprinnelsesland uten slik ytre emballering (rør/eske). Dette gjøres for å redusere mengden avfall, og redusere klimabelastningen. Vi oppfordrer til å levere alle produkter uten gaveeske eller annen unødvendig emballasje.

Vinmonopolet oppfordrer også til at alle produkter merkes i henhold til den nordiske merkeordningen for avfallssortering der det er mulig – både nye lanseringer og eksisterende produkter. I noen spesifikasjoner er dette nevnt spesifikt. Merk at dette er en oppfordring, og ikke et krav. Informasjon om merkeordningen: grontpunkt.no/packaging-labels/ og sortere.no/avfallssymboler.

Vi oppfordrer også til å følge vår emballasjeveileder. Se mer informasjon i Leverandørportalen. Ved spørsmål om dette – ta kontakt med Vinmonopolets leder for miljø Rolf Erling Eriksen.

Presiseringer

Når begrepet «simultanlansering» benyttes i en spesifikasjon, betyr det at vi stiller krav om at begge emballasjetypene/flaskestørrelsene som etterspørres må leveres for lansering. Dersom spesifikasjonen for eksempel ber om «Simultanlansering av 75 cl flaske og 150 cl pouch», og man ikke kan levere 150 cl pouch, blir tilbudet avvist. «Mulig simultanlansering» betyr derimot at det er mulig å levere bare den opprinnelige emballasjetypen/-størrelsen.

Når begrepene «Basis, mulig parti» eller «Parti, mulig basis» brukes i en spesifikasjon, betyr dette at Vinmonopolet kan velge å lansere produkter i ett av de angitte utvalgene, eller begge. Ved innlevering av tilbud er det mulig for grossist å reservere seg mot lansering i henholdsvis basis- eller partiutvalget, eller tilby differensiert pris på basis- og partilansering.

Merk også at alle sertifiseringer vi ber om, for eksempel «økologisk» eller «IPW/WSB», skal fremkomme på emballasje. Det er det aktuelle produktet som skal være sertifisert (ikke bare produsenten). Eventuelle unntak fra denne regelen vil være angitt i spesifikasjonens tilleggskrav i det enkelte tilfelle. 

Produkter kjøpt til basisutvalget på PET-flaske og aluminiumsboks skal være tilknyttet panteordningen i Norge.

Mer informasjon om våre spesifikasjoner og lanseringsplanen

 • I terminologilisten har det kommet nye presiseringer og endringer. Vi oppfordrer derfor alle til å oppdatere seg på ny og eksisterende terminologi. Spesielt vil vi oppfordre til å sette seg inn i gjeldende regler for pant, tilbudsprøver og lynkjøp.
 • Vi har behov for fleksibilitet i våre innkjøp, og vil supplere med flere markedsmeldinger.
 • Engelsk oversettelse av spesifikasjonene publiseres også på www.vinmonopolet.no. Ved eventuelle forskjeller er anbudsinnbydelsen gjeldende.
 • Kommentarer eller spørsmål til spesifikasjonene i denne lanseringsplanen kan rettes til våre innkjøpere på [email protected]