Tilbake
Bærekraft

Vin i en varmere verden

Vinverden er i endring på grunn av global oppvarming. I følge en studie fra Vinmonopolet, står også klassikerne i fare for å forsvinne!

Studien viser at opp mot 85 prosent av dagens vinområder kan vise seg å blir uegnet for druedyrkning i 2050 dersom drastiske tiltak ikke iverksettes.

Analysen, utarbeidet av PwC for Vinmonopolet, tar for seg hvordan vinindustrien og Vinmonopolet selv er eksponert for klimarisiko. Formålet er å se på klimarisiko for hele vinindustrien, for deretter å forstå og utrede mulige konsekvenser for Vinmonopolet.

Fysisk klimarisiko

Vurdering av fysisk klimarisiko ble gjennomført i lys av modeller som framskriver hvorvidt drueproduksjon vil være mulig i ulike områder, både i et høy- og lavutslippscenario.

Grad av eksponering til fysisk klimarisiko er avhengig av geografiske forhold og regioners evne til å tilpasse seg gjennom ulike mitigerende tiltak. På et globalt nivå er vinverdenen generelt meget utsatt for fysisk klimarisiko på tvers av scenarioene, men i et høyutslippsscenario anslår studien potensielle tap av produksjonsområder på 85 prosent hvis produksjonsmetodene forblir uendret.
 
Vinproduksjon i varme land som Spania, Italia og Australia er spesielt eksponert i et scenario med høye utslipp og høy temperaturøkning (4°C oppvarming).

Italia og Spania er betydelig utsatte selv i et scenario med lavere utslipp (2°C oppvarming).

I motsetning kan land som Tyskland, New Zealand og nordvestregionen i USA faktisk få økt mulighetsrom ved økte temperaturer, hovedsakelig innenfor scenarioet med lavere utslipp (2°C oppvarming).

Enkelte av de klassiske druetypene, som Chardonnay og Cabernet Sauvignon, er særlig utsatt ved global oppvarming.

Overgangsrisiko

Konsekvensene av et samfunn i klimaomstilling og hvordan dette påvirker vinindustrien, er langt mindre vitenskapelig belyst, men analyser fra en rekke kilder kan fremdeles gi nyttig innsikt.

Analysen identifiserer tre vesentlige risikoer og tre særlig vesentlige muligheter. Konsekvensen for hver risiko og muligheter vurdert i lys av våre fire mest relevante konsekvensområder:

  • Vinmonopolets evne til å oppnå egne klimamål
  • Vinmonopolets evne til å rekruttere og beholde fornøyde medarbeidere
  • Samfunnets tilfredshet og politisk støtte for Vinmonopolets mandat
  • Vinmonopolets finansielle lønnsomhet