Tilbake
Om ossAktuelt

Norge har et av Europas laveste alkoholforbruk

Hvordan har det blitt slik?
Hendene til to personer, sammenflettet. Foto.
Justin Follis, Unsplash

Publisert 20.9.2023

Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte nylig en artikkel hvor de skriver at Norge, sammen med resten av de nordiske landene, har et av de laveste alkoholforbrukene i EU/EØS.

Noe av fellesnevneren hos landene som har lavest forbruk, er at alkohol behandles strengere enn andre varer.  

WHO trekker frem tre grunner til at vi lykkes:

  1. Forbud eller restriksjoner mot markedsføring
  2. Skatter og avgifter
  3. Begrenset tilgjengelighet

Alle de nordiske landene, unntatt Danmark, har en monopolordning som er statseid. Formålet er å begrense negative virkninger av alkohol på befolkningen og samfunnet. De nordiske landene har sine nasjonale alkoholpolitiske rammeverk, og monopolordningene er en viktig del av det. Vinmonopolet har vært Norges viktigste alkoholpolitiske virkemiddel siden 1922.  

– Dette viser at de norske virkemidlene med begrenset tilgjengelighet, strengt regelverk som hindrer markedsføring og avgifter virker. Vinmonopolordningen fungerer. Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet er vi med på å begrense alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol, både for den enkelte og for samfunnet som helhet, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter.  

Les mer på WHOs nettside: Reducing alcohol consumption, the Nordic way: alcohol monopolies, marketing bans and higher taxation