Tilbake
Om oss Bærekraft Anstendig arbeid

Mellom-Amerika og Karibien: Ikke bare søtt i sukker

Du som kunde skal være trygg på at varen du kjøper hos oss er produsert på en rettferdig måte. Derfor jobber vi med å følge opp sukker -og romprodusenter blant annet i Mellom-Amerika og Karibien.
bedre-forhold-for-arbeidere-sukker.jpg
Foto: Getty Images
Det er i det aller første leddet i produksjonen av rom at skoen trykker: i sukkerproduksjonen. Utfordringene er blant annet mangel på verneutstyr for å forhindre knivkutt mens arbeiderne bruker macheter, beskyttelse mot den sterke solen, tilgang på drikkevann, tilstrekkelige pauser, også videre. For oss i Vinmonopolet er dette oppfølgingsarbeidet krevende, fordi det er så mange ledd mellom produktet i våre butikker og selve sukkerrørsarbeideren. Sporbarheten om hvor råvaren kommer fra er en utfordring i seg selv. 
 

Hvordan jobber Vinmonopolet med forbedringer?

- Vårt sentrale kontaktpunkt er den norske importøren. De skal levere produkter som møter vår Code of Conduct. I de mest utsatte områdene følger vi opp med revisjoner, altså en kontroll der en profesjonell, tredje parts revisor går gjennom for å sjekke at vår Code of Conduct er oppfylt. Vinmonopolet er opptatt av å støtte produsenten, blant annet med kompetanse på hvordan de skal oppfylle våre krav og bestå våre revisjoner. Under revisjonen avdekkes forbedringsområder, så dette er ofte starten på en kontinuerlig prosess mot bedring. 
 

Hva har Vinmonopolet oppnådd så langt?

På et overordnet plan setter vi fokus på de utfordrende forholdene hos sukkerrørsplantasjer overfor aktørene i industrien – herunder de internasjonale merkevarene, internasjonale tradere, de nordiske importørene og også aktører innen andre bransjer som har sukkerprodusenter i sin leverandørkjede. Vinmonopolet arrangerer og er aktive deltagere på konferanser internasjonalt. Vi ønsker åpenhet om utfordringene i industrien. 
 

Hvorfor romindustrien?

Til tross for at rom utgjør knappe 1.5 prosent av varene på Vinmonopolet, er dette et prioritert område i Vinmonopolets arbeidet med etisk handel. Dette fordi Vinmonopolet er av den oppfatning at endring er viktig - uansett om det er en marginal produktgruppe eller ikke.. Så lenge det selges produkter fra sukkerproduksjonen i våre hyller, så har vi et ansvar. Det er de som jobber helt først i verdikjeden som er mest sårbare og vi ønsker å påvirke til en mer bærekraftig produksjon der vi har mulighet. 
 

Nordisk samarbeid 

I 2019 arrangerte Vinmonopolet og de andre nordiske alkoholmonopolene en internasjonal konferanse i Helsinki, der vi tok opp de utfordrende arbeidsforholdene på sukkerrørplantasjer i Latin-Amerika. Konferansen samlet 140 deltakere fra vår bransje, og det alvorlige budskapet på konferansen var en tankevekker for mange. I 2021 undertegnet lederne i de nordiske monopolene et felles krav om anstendige arbeidsforhold i verdens romindustri.

Kurser produsentene

Sammen med organisasjonen La Isla Network har Vinmonopolet utviklet nettkurs og veiledere for produsenter. Produsenter av sukkerrør, melasse og rom får veiledning om hvordan de kan gå frem for å styre arbeidstiden til arbeiderne sine. Arbeidere jobber i dag ofte når solen er aller sterkest, de har for lite pauser i skyggen og tilgang på drikkevann. Forskning viser at disse relativt enkle grepene er effektive virkemidler for å unngå «heat stress» som igjen kan føre til utvikling av den alvorlige nyresykdommen CKDu. Våre kurs og veiledere gir produsentene veiledning i hvordan man kan styre hyppigheten og lengden på arbeidernes pauser, organisering av pausene med flyttbare telt som gir ly mot den sterke sola, og anbefalt mengde drikkevann.