Tilbake
Om oss Bærekraft Anstendig arbeid

Vår Code of Conduct

Alle Vinmonopolets leverandører må følge vår Code of Conduct, som er våre retningslinjer for å sikre etisk handel i vår verdikjede

Arbeidet med etisk handel i Vinmonopolet handler om at du skal være sikker på at vinen du kjøper er produsert på en trygg og rettferdig måte.

Produktets vei fra jord til bord er en lang og ofte innviklet prosess. Vinmonopolet kjøper ingen produkter direkte fra en produsent. Vi foretar innkjøp fra omlag 450 norske grossister som har over 5000 leverandører og underleverandører over hele verden i sine porteføljer. Vinmonopolet har over 25 000 produkter tilgjengelig fra 87 land.

På den andre enden av vår verdikjede arbeider et stort antall mennesker daglig med produksjonen av varene du finner i våre hyller. Vi er opptatt av at disse menneskene skal jobbe under anstendige forhold hvor grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt. Internasjonale standarder for arbeidsrettigheter, antikorrupsjon og miljø skal også følges. Samtlige av Vinmonopolets leverandører må følge vår Code of Conduct, som er våre retningslinjer for etisk handel i verdikjeden.

Den norske grossistens rolle

Vinmonopolets Code of Conduct er endel av avtalen grossistene inngår med Vinmonopolet når de skal samarbeide med oss. For å levere varer til Vinmonopolet må retningslinjene for etisk handel i verdikjeden følges. 

I vårt arbeid med å følge opp produsenter gjennom revisjoner, ligger en stor del av ansvaret hos grossisten. Det er grossisten som "eier" kontrakten med produsentene og som har størstedelen av dialogen. Det er dessuten grossisten som kjenner de lokale forholdene best. De siste årene har våre grossister i økende grad prioritert oppfølgingen av produsenter for å forbedre arbeidsvilkårene til arbeidere i deres portefølje.