Våre kunder skal være trygge på at Vinmonopolet gjør alt det vi kan for å sikre etiske arbeidsforhold i vår verdikjede.

Vi kjøper ikke produkter direkte fra produsentene, og veien tilbake til drueplukkeren er lang og ofte til dels uoversiktlig. Derfor er samarbeid og allianser med andre viktig for å kunne få til bedring i vår verdikjede.

Samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser gir oss større påvirkning, anledning til erfaringsutveksling og bedre mulighet for å gjennomføre aktiviteter enn om vi jobbet alene. Vi legger derfor vekt på å samarbeide med andre og delta i nettverk og programmer som fokuserer på sentrale deler av vår Code of Conduct. I andre tilfeller står vi selv ansvarlig for programmene vi gjennomfører, men benytter en tredjepart med særlig kompetanse innen fagområdet som samarbeidspartner.

FNs bærekraftsmål 17.jpg

Samarbeid med andre er ett av fem bærekraftmål Vinmonopolet strategisk har valgt å prioritere.

Samarbeidspartnere

Her en en oversikt over våre viktigste samarbeidspartnere. 

Stronger Together 

Det britiske nettverket Stronger Together jobber for å motarbeide moderne slaveri og tvangsarbeid i frukt- og vinproduksjon. Vinmonopolet er medlem i deres program i Sør-Afrika og California. Gjennom nettverket har vi bidratt til å skape oppmerksomhet om risikoen for moderne slaveri i vinindustrien. Produsentene har fått kunnskap om utfordringer og verktøy for å implementere gode rutiner og systemer for å håndtere utfordringene. 

Ethical Trade Forum Italy 

Vinmonopolet er medlem av et internasjonalt nettverk som fokuserer på arbeidsforhold for innleid arbeidskraft i den italienske jordbrukssektoren. Nettverket ledes av den britiske organisasjonen Ethical Trade Initiative og tilrettelegger for samarbeid mellom internasjonale forhandlere og lokale produsenter i arbeidet med å sikre ansvarlig rekruttering og gode arbeidsforhold for sesongarbeidere i Sør-Italia. 
 

De nordiske alkoholmonopolene 

Vinmonopolet har samarbeidet med de andre nordiske monopolene i Sverige, Finland, Island og Færøyene om etikk i leverandørkjeden siden 2009 og stilt felles krav til våre leverandører siden 2012. Ved å stå sammen om kravene har vi større mulighet til påvirkning og å oppnå positive endringer og gode arbeidsforhold i våre respektive leverandørkjeder. De siste årene har vi også gjennomført felles aktiviteter og programmer for importører og produsenter hvor bevisstgjøring om sentrale utfordringer og opplæring i å møte disse utfordringene har vært sentralt.
 

La Isla Network 

Den amerikanske organisasjonen La Isla Network er en ledende internasjonal forskningsorganisasjon som søker å kartlegge årsakene til, og bekjempe utbredelsen av nyresykdommen CKDu blant sukkerrørsarbeidere rundt i verden. Vinmonopolet samarbeider med La Isla Network for å øke kompetansen blant romprodusenter og deres leverandører i Mellom-Amerika. Målet er økt bevissthet om årsakene til CKDu blant arbeidere på sukkerrørsplantasjer i Mellom-Amerika, og økt kunnskap hos romprodusentene om hvordan arbeidstiden til arbeiderne kan styres for å unngå «heat stress».  La Isla Network har utviklet et webinar og et implementeringsprogram for våre romprodusenter og deres leverandører innen sukkerindustrien. Webinarene startet i 2020, mens implementeringsprogrammet starer i 2021.
 

ProCare

Det sørafrikanske selskapet Procare er en av landets ledende konsulenter og kursholdere innen psykososialt arbeidsmiljø. Procare har bistått Vinmonopolet med å adressere bakenforliggende utfordringer knyttet til verbal trakassering og har gjennomført kurs for arbeidere, fagforeninger og ledere hos sørafrikanske produsenter. Kursene setter søkelys på alkoholmisbruk, kommunikasjon og konflikthåndtering samt hvordan man bygger gode relasjoner mellom arbeidere og ledere. 
 

Organisasjoner innen norsk jordbruk

Vinmonopolet er kjent med utfordringer som norske produsenter hadde i 2020 knyttet til rekruttering av sesongarbeidere fra utlandet til innhøsting grunnet Korona-situasjonen. Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving har utarbeidet og gjennomfører et nettkurs for norske produsenter i jordbrukssektoren om ansvarlig rekruttering. Vinmonopolet har inngått avtale med Gartnerforbundet om å tilby tilgang til kurset for alle Vinmonopolets norske leverandører før innhøsting i 2021. Vinmonopolet dekker utgiftene forbundet med dette.