Tilbake
Om oss Bærekraft Anstendig arbeid

Krever anstendige arbeidsforhold i sukkerindustrien

De nordiske alkoholmonopolene kommer nå med et felles krav for å sikre anstendige arbeidsforhold i verdens romindustri.
skygge vann hvile.jpg
Foto: Ed Kashi

De nordiske alkoholmonopolene i Norge, Sverige, Finland, Island og Færøyene er innkjøpere av rom fra mange ulike merkevarer i over 30 land. Hvis ikke merkevarene innen rom følger opp sine leverandørkjeder, risikerer man at sukkerrør kjøpes inn fra produsenter som ikke ivaretar de nordiske monopolenes krav til anstendige arbeidsforhold.

I uttalelsen fra de nordiske monopolene heter det at sukkerprodusentene må sette krav overfor sine leverandører av sukkerrør for å være sikker på at produksjonen ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skygge, vann og pauser

Utfordringene i sukkerindustrien er blant annet beskyttelse mot den sterke solen, samt tilgang på drikkevann, sanitetsfasiliteter og tilstrekkelige pauser for arbeiderne. Mangel på skygge, vann og pauser kan føre til den alvorlige nyresykdommen CKDu. Sykdommen gir kronisk og dødelig nyresvikt. Det anslås at over 20 000 mennesker i Mellom-Amerika er døde av sykdommen det siste ti-året. På verdensbasis er tallet enda høyere.
 

Våre tiltak

De nordiske monopolene jobber sammen for å adressere problemstillingen på internasjonalt nivå, blant annet gjennom medlemskap i bærekraftorganisasjonen Amfori BSCI. En risikoanalyse bestilt av monopolene i 2019 (utført av Verisk Maplecroft) påpeker alvoret i sukkerindustrien. Vinmonopolet var i 2019 pådriver for en konferanse i Finland. Denne konferansen samlet aktører i industrien og de nordiske alkoholmonopolene. Målet var å synliggjøre utfordringene og de nordiske alkoholmonopolenes krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 
Nå har Vinmonopolet tatt arbeidet et steg videre. Vi ønsker å bistå produsentene i deres arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold og har fått på plass opplæring av produsenter i sukkerindustrien. Opplæringen har kommet i stand gjennom et samarbeid med forskere i fra La Isla Network og kursene promoteres i samarbeid med Bonsucro, Amfori BSCI og Proforest. 
 
nordiske ledere (1).jpg

Felles krav

Magdalena Gerger, Systembolaget; Elisabeth Hunter, Vinmonopolet; Leena Laitinen, Alko og Rógvi Andrias Fossádal, Rúsdrekkasøla Landsins. I tillegg deltar Vinbudin og CEO Ivar J. Arndal.