Tilbake
Om oss Bærekraft Anstendig arbeid

Sør-Afrika: Kurs skal gi bedre arbeidsforhold

Vinmonopolets revisjoner har avdekket at verbal trakassering er en utfordring på noen vingårder i Sør-Afrika. Vårt kursprogram adresserer underliggende årsaker til dårlig kommunikasjon mellom arbeidere og ledere på vinfarmene.
kurs procare sør-afrika art.jpg
Foto: Procare

Bildet er fra et av kursene som er gjennomført på vingårder i Sør-Afrika. Hensikten med kursene er å forebygge trakassering og konflikter. 

Vinmonopolets inspeksjonsprogram

Vårt omfattende inspeksjonsprogram i 2017 avdekket at verbal trakassering og i noen tilfeller fysisk trakassering er en utfordring i vinindustrien i Sør-Afrika. I 2019 satte vi derfor i gang et kursprogram som adresserer de bakenforliggende årsakene til vanskelig kommunikasjon mellom arbeidere og ledelse på vinfarmene i Sør-Afrika.  

- Vi ønsker å gå mer i dybden på de utfordringene som vi avdekker gjennom våre revisjoner. Vi tror ikke det å stille krav alene alltid fører frem. Derfor setter vi også i gang konkrete programmer hvor vi bidrar aktivt med å implementere løsninger, sier leder bærekraft i Vinmonopolet Kristian Hogstad. 

Vi tror ikke det å stille krav alene alltid fører frem

Samarbeid med Procare 

Vinmonopolet har innledet et samarbeid med Procare, en ledende virksomhet innenfor psykososiale tjenester i Sør-Afrika. Kursprogrammet går over tre moduler og retter seg mot ledelsen på vinfarmer og deres arbeidere. Kursene tar opp ledelse, konflikthåndtering, kommunikasjon og alkoholmisbruk. Historisk har mange arbeidere fått betalt med alkohol i tillegg til penger. Dette har skapt alkoholavhengighet, og alkoholavhengighet fører dessverre ofte til voldsmisbruk.  Vårt inspeksjonsprogram viste blant annet at alkoholmisbruk er en bakenforliggende årsak til konflikter på vinfarmene. Arbeidere møter beruset på jobb eller blir skadet som følge av voldsepisoder i helgene. 

En suksess 

- Mer enn 900 farmarbeidere og ledere har deltatt på de 48 kursene vi gjennomførte i 2020 og 2021, og vi fortsetter kursingen med samme omfang også i 2022. Evaluering av kursene gir overveldende positive tilbakemeldinger og deltakerne mener en av nøkkelsuksessene med kursene har vært å danne en konstruktiv plattform for videre engasjement på farmene. Noen produsenter har allerede lagt konkrete planer for å videreføre den konstruktive prosessen på eget initiativ, forteller Hogstad.