Tilbake
Om ossBærekraft

Slik unngår vi grønnvasking på Polet

Vinmonopolet jobber for å begrense såkalt grønnvasking av produkter.
Malerull med grønn maling.
Foto: Getty Images

Grønnvasking vil si at det brukes vage, feilaktige eller udokumenterte påstander som gir produkter et inntrykk av å være mer bærekraftig enn de faktisk er. 

Vinmonopolets veileder

Vinmonopolet selger stadig flere produkter med merker eller symboler som fremhever bærekraft. Denne type merking av produkter reiser spørsmål både i forhold til alkoholreklameforbudet og markedsføringsloven.

Derfor har Vinmonopolet utarbeidet en veileder for leverandørene våre om bruk av bærekraftspåstander på produktemballasje. Veilederen tydeliggjør hva som er i henhold til regelverket og hva som faller utenfor og som vi ikke kan akseptere. 

Målet er å hindre at forbrukere blir villedet, og å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter markedsføringsloven ved etikk- og miljømarkedsføring. Kort fortalt innebærer dette at:

  • Påstander om bærekraft må kunne dokumenteres
  • Det må gis en samtidig forklaring til generelle og vage påstander om bærekraft
  • Bærekraftpåstandene må være relevante
  • Produktet må ses i sammenheng med resten av markedet/sammenliknbare produkter

Les mer i vår veileder for å unngå grønnvasking (engelsk)

Se hvilke sertifiseringer Vinmonopolet har vurdert som gode nok