I 2023 er det gjort endringer i klimaregnskapet. Dette skyldes at Vinmonopolet gjennomførte en ny livssyklusanalyse som er mer granulert enn tidligere. Den oppdaterte analysen har resultert høyere utslippsfaktorer enn vi har brukt tidligere. I tillegg har vi inkludert noen nye kilder, som blant annet digitale enheter og estimerte utslipp fra Nordpolet. 

De totale utslippene for 2023 har med disse endringene medført en dobling av våre utslipp sammenliknet med hva vi rapporterte i klimaregnskapet for 2022. Alle endringene og tilleggene er imidlertid tilbakeregnet til referanseåret 2018.