Tilbake
Om ossButikker og vareutvalg

Vinmonopolets styre vedtar tre nye butikker for 2024

Vinmonopolets styre har vedtatt tre nye steder for butikketablering. I tillegg har vi seks andre steder fra tidligere vedtak som åpner så raskt det lar seg gjøre.

(Oslo 8. november 2023)

Vinmonopolet ønsker å åpne disse tre nye butikkene i 2024, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De tre nye butikkene vil bli lokalisert i: 

 • Skaun i Trøndelag 
 • Tananger i Sola i Rogaland 
 • Fokserød i Sandefjord i Vestfold og Telemark 

De seks butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i: 

 • Fjerdingby i Rælingen i Viken, åpner i desember 2023
 • Bjørvika i Oslo, åpner trolig før sommeren 2024
 • Bergen og Samnanger i Vestland, Overhalla i Trøndelag og Råde i Viken er også tildelt pol, men i disse fire kommunene er det foreløpig ikke avklart når butikkene kan åpne. 

— Vi har åpnet 217 pol siden 2000. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før. Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta tre nye steder. Disse etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter.

Etableringskriteriene

Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

 • Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted
 • Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.) 
 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 • Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader

Alle butikkene som foreslås etablert i 2024 vil dekke egne kostnader.

— Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Hunter.

Om Skaun, Tananger og Fokserød 

Skaun i Trøndelag ligger rundt 25 km sør for Trondheim. Kommunen teller snaut 8.500 innbyggere. Kommunen har nesten 300 millioner kroner i årlig detaljhandel og rundt 12.000 passerende biler daglig på E39. Skaun ligger flott plassert ved Trondheimsfjorden og har hatt fylkets sterkeste folkevekst de siste 10 årene, en vekst som er forventet å fortsette i mange år fremover.

Tananger i Sola i Rogaland, ca. 10 km fra Solakrossen, er et tettsted i rivende utvikling. Bare i løpet av de siste årene er det bygget to store sentrumsbygg, det ene et nytt kjøpesenter. Totalt teller Tananger rundt 20 butikker og 5 spisesteder med en samlet årlig omsetning rundt 350 millioner kroner.

Det bor omtrent 10.000 personer på Tananger, mens rundt 12.000 jobber her. Stedet har vokst betydelig befolkningsmessig de siste årene og vil ha solid vekst også i årene fremover. 
Fokserød i Sandefjord vil være et godt alternativ for kommunens egen befolkning og de 34.000 som daglig passerer på E16. Fokserød er et naturlig knutepunkt med sine butikker og øvrige tilbud. 

Ved utgangen av 2023 har Vinmonopolet 348 butikker i drift, 353 butikker inkludert de fem som ennå ikke er åpnet. 95,6 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget Vinmonopol, mens 97,9 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Vinmonopolet har nettbutikk (www.vinmonopolet.no), app og kundesenter (tlf. 22 01 50 00) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. 

Pressekontakter

 • Presseansvarlig: Jens Nordahl, mob. 951 36 790
 • Samfunns- og myndighetskontakt: Halvor Bing Lorentzen, mob. 416 19 201

Nærmere om de valgte stedene

Skaun i Trøndelag

Skaun kommune ligger omtrent 25 km sør for Trondheim. Kommunen teller 8.450 innbyggere og folketallet har steget fra 6.600 i 2010, en gjennomsnittlig årlig vekst rundt 150 innbyggere. Skaun er med dette kommunen i Trøndelag med størst relativ vekst i folketallet for perioden 2010 – 2019 (24 prosent). Befolkningen er forventet å øke med ytterligere 25 prosent frem mot 2050, den høyeste forventete veksttakten blant kommunene i Trøndelag.  
 
Fra kommunesenteret Børsa er det omtrent 3 mil til Trondheim; fra Buvika, som er kommunens største tettsted, er det omtrent 2 mil. Kommunens tettsteder ligger flott til ved Trondheimsfjorden, i et stort jordbrukslandskap som heller ned mot fjorden. Bebyggelsen her har svært gode sol- og utsiktsforhold, noe som trolig bidrar til å forklare den raske veksten i folketallet. 
 
E39 med rundt 12.000 passerende biler daglig, går rett forbi både Børsa og Buvika. Total handel i kommunen var i 2022 på 285 millioner kroner ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. 

Tananger i Sola i Rogaland

Tananger i Sola kommune er et kompakt tettsted i rivende utvikling. Stedet oser av fremtidstro og det er grunn til å forvente betydelig omsetningsvekst i årene fremover. 
Fra Tananger til nærmeste pol på Solakrossen er det omtrent 10 km. Gamle Tananger Senter er fortsatt største handelspunkt i Tananger med sine seks butikker. Ved siden av Tananger Senter er det etablert en ganske stor REMA i et nybygg som også huser to spisesteder og en skjønnhetssalong. Bortenfor Rema-bygget har Madla Handelslag på rekordtid bygget Tanangers største handelsbygg, Sentrumsgården, som har butikker og spisesteder over to plan. 

Totalt er det rundt 20 butikker og fem spisesteder på Tananger med en samlet årlig omsetning nærmere 350 millioner kroner. Handelen i Tananger er forventet å vokse med ca. 40 MNOK i 2023. Årlig vekst fremover er forventet å ligge på det nivået. Veksten kan forklares med stor utbygging av boliger i kommunen, inkludert Tananger. 
Folketallet i Sola har vokst med nesten 10.000 innbyggere siden 2000, i dag bor det 28.500 personer i kommunen. Folketallet økte med 750 fra 2022 til 2023. Foruten ca. 10.000 fastboende på Tananger vil et pol her også være et godt alternativ for de 12.000 som jobber på Tananger. 

Fokserød i Sandefjord i Vestfold og Telemark 

Fokserød i Sandefjord ligger rett ved E18, ved avkjøringen til Torp flyplass, ca. 8 km fra Sandefjord sentrum. Drøyt 100.000 personer er bosatt mindre enn et kvarters kjøreavstand fra Fokserød. Daglig passerer rundt 34.000 biler Fokserød. 

Et pol på Fokserød vil derfor være et godt handelsalternativ for Sandefjords befolkning samt forbipasserende på E16. 

Fokserød har årlig detaljhandel for omtrent en halv milliard kroner og er landets største ladepunktsted.

Før kommunereformen i 2020 var dessuten «gamle» Sandefjord kommunen med flest innbyggere pr pol, ca. 47.000. Sammenslåingen med kommunene Andebu og Stokke endrer ikke på denne realiteten.