Tilbake
Om ossPresse

Produkt- og butikkdata fra Vinmonopolet

Her finner du informasjon om hvordan du kan hente data fra Vinmonopolet for bruk i egne tjenester.

Vinmonopolets API-tjenester

Vinmonopolet deler ikke lengre data i csv.

Vinmonopolet har i lengre tid delt ulike data om varer i produktutvalgene gjennom API-portalen. Vinmonopolet har fra 10. april 2021 innført en begrensning i tilgangen til såkalt «detaljert produktinformasjon». 

Det vil påvirke bruken av den åpne API-tjenesten: https://api.vinmonopolet.no/docs/services/products med underliggende operasjoner:

  • Get accumulated stock
  • Get details-normal
  • Get price elements
  • Get monthly sales

Operasjonene for accumulated stock og price elements fjernes, mens details-normal kun beholder produktnummer og produktnavn. Månedlig salg vil være tilgjengelig som før, men først 35 dager etter månedens siste dag.

Vinmonopolets virksomhet er underlagt Offentleglova. Utgangspunktet er derfor at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og lignende register. Det samme gjelder innholdet i databaser som enkelt kan sammenstilles. Innsynsretten gjelder likevel ikke for opplysninger som er unntatt i medhold av lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Vinmonopolet anser at det er risiko for misbruk av de dataene hvor tilgang nå begrenses, ved at disse kan benyttes på en måte som motvirker eller er til fare for det offentlige kontrolltiltaket AS Vinmonopolet utgjør for salg av alkohol i klasse 2 og 3, jf. Offentleglova §24 første ledd. Der det anses som nødvendig å begrense innsynet for å forhindre dette vil innsyn derfor nektes eller utsettes. Det vil bli foretatt en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Dette gjøres ved å sende en e-post med søknad til oss merket «Søknad ny API-tjeneste», sendt til vårt kundesenter: [email protected]. Fyll inn firmanavn og organisasjonsnummer, samt API-brukernavn (fornavn, etternavn) og e-postadresse som vil benyttes i API-portalen.

Alle som vil ha innsyn må begrunne hvorfor de har et saklig behov for innsyn, og samtidig redegjøre for hva opplysningene skal brukes til og hvordan de skal brukes. Dersom hele eller deler av opplysningene som det begjæres innsyn i skal publiseres må det redegjøres nærmere for hvilke opplysninger dette gjelder og hvordan publiseringen vil skje. Basert på dette vil Vinmonopolet foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle på om det er grunnlag for å begrense eller utsette innsyn, eller ikke.

De øvrige API-ene for grossistens egne produkter, butikkenes åpningstider og adresser osv. vil fortsatt være tilgjengelig. Dette gjelder altså APIene med underliggende operasjoner:

https://api.vinmonopolet.no/api-details#api=auth 
https://api.vinmonopolet.no/api-details#api=my-products
https://api.vinmonopolet.no/api-details#api=stores

Se for øvrig Vinmonopolets terms of service