Tilbake
Om ossStyring og ledelse

Lederlønns­rapport for AS Vinmonopolet 2023

Her er styrets lederlønnserklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 2023.

Vinmonopolet er et statlig handelsmonopol og et heleid statlig aksjeselskap underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vinmonopolet skal forvalte sine inntekter i overensstemmelse med eiers føringer og samfunnets forventninger. Ved fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til selskapets øverste ledelse, skal selskapet være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. 

Vinmonopolets styre har utarbeidet en lederlønnsrapport for regnskapsåret 2023 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til statens retningslinjer og krav i Allmennaksjeloven § 6-16b. Lederlønnsrapporten er basert på retningslinjer for lederlønn fastsatt av styret.

Rapporten har til hensikt å sikre åpenhet om lederavlønningene i selskapet og gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse. Det rapporteres på lønn og andre godtgjørelser til ansatte i ledende stillinger og ansattrepresentanter i styre og bedriftsforsamlingen.