Vinmonopolet skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt og trygt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter. Vi har som mål å fremme likestilling og hindre diskriminering, og skal så langt som mulig speile mangfoldet i befolkningen.

Vinmonopolet har som mål å oppnå en balansert sammensetning av medarbeidere når det gjelder alder, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell orientering og kulturell bakgrunn. Likestillingsarbeidet er forankret i personalpolitikken, og hensynet til likestilling og ikke-diskriminering inngår i policyer, rutiner og retningslinjer.