Hvis du vil vite mer om salgstallene kan du kontakte oss:

 

Totalt salg første tertial 2016

Salget økte med 1,3 prosent i løpet av årets første fire måneder sammenlignet med samme periode i fjor.  

Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens brennevinssalget har fått en utflatning. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.

Den 1. mars ble nye varetyper introdusert. Den største endringen er at mjød og sake er opprettet under hovedvaretypen øl, mens sider og perlende vin er opprettet som egne grupper. Dette får konsekvenser for sammenligningen av historiske tall for fruktvin, hvitvin, rosevin og rødvin med dagens tall, samt for hovedvaretypen øl.

Totalt
1000 liter 1. tertial Endring
2015 2016 Liter Prosent
Svakvin         19 727         19 917             190 1,0 %
Brennevin          3 225          3 261               36 1,1 %
Øl             569             644               75 13,2 %
Sterkvin             156             150                -6 -4,0 %
Alkoholfritt               81               96               15 18,5 %
Totalsum         23 758         24 069             310 1,3 %

 

Svakvinssalg første tertial 2016

Salget av svakvin økte med 1 prosent i løpet av årets første fire måneder målt mot samme periode i fjor. Musserende og rosévin er blant varetypene som økte mest, mens rødvinssalget fikk en nedgang.

Rødvinssalget domineres fremdeles av Italia, som i første tertial solgte over tre ganger så mye som nummer to på listen, Spania. På tredjeplass finner vi Chile, som har passert Frankrike på listen.

Hvitvinsmarkedet i Norge er dominert av Tyskland og Frankrike. Disse to landene sto for over halvparten av hvitvinssalget på Vinmonopolet i første tertial.

Svakvin
1000 liter 1. tertial Endring
2015 2016 Liter Prosent
Rødvin         13 265         13 308               43 0,3 %
- Italia          5 605          5 457            -148 -2,6 %
- Spania          1 610          1 698               87 5,4 %
- Chile          1 289          1 412             123 9,6 %
- Frankrike          1 476          1 330            -146 -9,9 %
- USA             852             911               60 7,0 %
- Australia          1 010             896            -114 -11,3 %
- Portugal             697             867             171 24,5 %
- Sør-Afrika             324             355               31 9,4 %
- Argentina             323             291              -31 -9,7 %
- New Zealand               33               37                 4 12,0 %
- Østerrike                 8               17                 9 106,5 %
- Ungarn               17               15                -2 -14,3 %
- Libanon                 8               10                 3 33,7 %
- Andre               13               12                -1 -7,3 %
Hvitvin          4 853          4 873               20 0,4 %
- Tyskland          1 375          1 324              -52 -3,8 %
- Frankrike          1 334          1 299              -35 -2,6 %
- Italia             538             556               18 3,4 %
- Chile             329             416               87 26,4 %
- Australia             319             326                 6 2,0 %
- Ungarn             196             175              -21 -10,7 %
- New Zealand             141             142                 1 0,9 %
- Sør-Afrika             100             117               17 16,8 %
- Spania             122             116                -7 -5,4 %
- Østerrike             130             113              -17 -13,4 %
- Portugal               97               98                 1 1,5 %
- Argentina             117               97              -20 -17,1 %
- USA               48               87               39 80,8 %
- Hellas                 5                 8                 3 61,4 %
- Andre                 2                 1                -1 -54,5 %
Musserende vin          1 039          1 138               99 9,5 %
- Italia             526             599               73 13,9 %
- Spania             237             251               14 5,7 %
- Frankrike             213             236               22 10,5 %
   - Champagne               87               90                 4 4,3 %
- Australia               41               37                -4 -9,2 %
- Tyskland                 6                 9                 3 43,1 %
- Sør-Afrika                 1                 2                 1 80,3 %
- Portugal                 3                 2                -1 -25,6 %
- Andre               11                 2                -9 -78,7 %
Rosévin             373             382               10 2,6 %
- Frankrike             152             162                 9 6,1 %
- USA               77               78                 1 1,4 %
- Italia               38               43                 5 14,2 %
- Spania               50               42                -7 -14,7 %
- Chile               30               32                 1 4,9 %
- Tyskland                 9                 9                 0 0,9 %
- Østerrike                 5                 7                 2 50,0 %
- Australia               11                 5                -6 -53,8 %
- Andre                 2                 5                 3 169,3 %
Perlende vin             115             132               17 14,8 %
Aromatisert vin               49               48                -1 -1,2 %
Fruktvin               20               19                -1 -4,7 %
Sider               13               15                 2 13,5 %
Totalsum         19 727         19 917             190 1,0 %

 

Brennevinssalg første tertial 2016

Salget av brennevin økte med 1,1 prosent i løpet av årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Vinmonopolets salg av brennevin har de siste årene vist tegn til stagnasjon og nedgang. Dette kan ha flere årsaker: For det første dreies Vinmonopolet salg stadig mot mer alkoholsvake alternativer. I tillegg har vi hatt en rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at taxfree-salg, i tillegg til grensehandel, tar markedsandeler fra Vinmonopolet.

Brennevin
1000 liter 1. tertial Endring
2015 2016 Liter Prosent
Vodka            1 050           1 049                -1 -0,1 %
Druebrennevin               530              506              -23 -4,4 %
- Cognac               366              348              -18 -4,9 %
Whisky               404              417               13 3,1 %
Likør               325              336               11 3,5 %
Akevitt               257              269               13 4,9 %
Bitter               201              208                 6 3,2 %
Brennevin, annet               194              200                 6 3,1 %
Gin               137              137                -0 -0,1 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 %                62               73               11 17,8 %
Rom                42               44                 1 3,1 %
Fruktbrennevin                18               18                 0 0,7 %
Genever                  5                 5                 0 1,2 %
Totalsum            3 225           3 261               36 1,1 %

 

Salg per fylke første tertial 2016

Salget fikk en nedgang på 1,1 prosent i første tertial i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det var like mange salgsdager for begge år.

Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens brennevinssalget har fått en utflatning. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.

Fylkene
1000 liter 1. tertial Endring
2015 2016 Liter Prosent
Akershus          2 686          2 775               88 3,3 %
Aust-Agder             459             468                 9 2,0 %
Buskerud          1 272          1 291               19 1,5 %
Finnmark             317             327                 9 3,0 %
Hedmark             769             776                 7 0,9 %
Hordaland          2 399          2 407                 8 0,3 %
Møre og Romsdal          1 113          1 119                 6 0,5 %
Nordland          1 198          1 199                 1 0,1 %
Nord-Trøndelag             482             485                 3 0,7 %
Oppland             914             927               13 1,4 %
Oslo          3 973          4 012               39 1,0 %
Rogaland          2 045          2 083               37 1,8 %
Sogn og Fjordane             386             384                -2 -0,5 %
Sør-Trøndelag          1 537          1 554               17 1,1 %
Telemark             715             719                 4 0,5 %
Troms             869             884               15 1,7 %
Vest-Agder             685             696               11 1,5 %
Vestfold          1 152          1 166               14 1,2 %
Østfold             788             799               11 1,4 %
Totalsum         23 758         24 069             310 1,3 %

 

Salg per butikk og bestselgere svakvin og brennevin finner du i PDF-filen under.