Hvis du vil vite mer om salgstallene kan du kontakte oss:

  • Pressesjef Jens Nordahl telefon 22 01 50 81 eller 95 13 67 90 - [email protected] 
  • Informasjonskonsulent Ida Brenden Engholt telefon 22 01 50 53 eller 41 76 81 58 - [email protected]
  • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen  telefon 22 01 50 15 eller 41 61 92 01 - [email protected]

Totalt salg mars 2016

"Polåret" har tre salgstopper. Påske, sommer og jul. Påsken var i uke 16 i fjor mot uke 14 i år. Årets marstall er derfor ikke sammenlignbare med fjorårets.
 
Den 1. mars ble nye varetyper introdusert. Den største endringen er at mjød og sake er opprettet under hovedvaretypen øl, mens sider og perlende vin er opprettet som egne grupper. Dette får konsekvenser for sammenligningen av historiske tall for fruktvin, hvitvin, rosevin og rødvin med dagens tall, samt for hovedvaretypen øl.
 
Totalt
1000 literMarsEndring
20152016LiterProsent
Svakvin         6 148         5 877           -270-4,4 %
Brennevin            975            940             -35-3,6 %
Øl            173            189              169,4 %
Sterkvin              47              42               -5-11,1 %
Alkoholfritt              23              26                311,5 %
Totalsum         7 366         7 075           -292-4,0 %

 

*På grunn av flytende påskeuke er ikke årets marstall sammenlignbare med fjorårets.

 

Svakvin mars 2016

Svakvinssalget gikk ned med 4,4 prosent i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor. På grunn av flytende påskeuke er årets marstall ikke sammenlignbare med fjorårets.
 
Rødvinssalget domineres fremdeles av Italia, som i mars solgte tre ganger så mye som nummer to på listen, Spania. På tredjeplass finner vi Chile, som nå har passert Frankrike på lista.
 
Hvitvinsmarkedet i Norge er dominert av Tyskland og Frankrike. Disse to landene sto for over halvparten av hvitvinssalget på Vinmonopolet i mars.
 
Den 1. mars ble nye varetyper introdusert. I svakvinssegmentet er sider og perlende vin nå opprettet som egne grupper. Dette får konsekvenser for sammenligningen av historiske tall for fruktvin, hvitvin, rosevin og rødvin med dagens tall.
 
Svakvin
1000 literMarsEndring
20152016LiterProsent
Rødvin         4 151         3 950           -200-4,8 %
- Italia         1 783         1 644           -138-7,8 %
- Spania            492            504              122,4 %
- Chile            400            417              174,3 %
- Frankrike            458            393             -64-14,0 %
- USA            268            273                52,0 %
- Australia            313            258             -54-17,3 %
- Portugal            215            248              3315,2 %
- Sør-Afrika            101            104                33,2 %
- Argentina              96              82             -14-14,2 %
- New Zealand              10              10               -1-6,1 %
- Østerrike                4                5                112,7 %
- Ungarn                5                4               -1-19,9 %
- Libanon                2                3                153,8 %
- Hellas                0                1                11846,7 %
- Andre                4                2               -2-54,7 %
Hvitvin         1 513         1 434             -78-5,2 %
- Tyskland            437            403             -34-7,9 %
- Frankrike            413            383             -30-7,2 %
- Italia            166            158               -8-4,7 %
- Chile            102            120              1817,4 %
- Australia            101              96               -5-5,4 %
- Ungarn              61              52               -9-14,7 %
- New Zealand              43              43               -0-0,9 %
- Østerrike              42              35               -7-16,0 %
- Spania              37              33               -4-11,2 %
- Sør-Afrika              30              33                27,3 %
- Argentina              34              26               -8-22,8 %
- Portugal              28              26               -2-7,1 %
- USA              15              25              1064,6 %
- Hellas                2                2                023,4 %
- Andre                1                0               -1-79,9 %
Musserende vin            309            317                82,7 %
- Italia            159            171              127,7 %
- Spania              70              68               -2-2,2 %
- Frankrike              62              64                23,2 %
   - Champagne              24              23               -2-6,4 %
- Australia              12              10               -2-15,6 %
- Tyskland                2                2                025,9 %
- Andre                5                2               -3-60,3 %
Rosévin            118            115               -3-2,2 %
- Frankrike              48              50                23,5 %
- USA              25              25               -0-0,9 %
- Spania              15              13               -3-17,3 %
- Italia              12              12               -0-2,6 %
- Chile                9                9               -0-4,7 %
- Tyskland                3                2               -0-15,9 %
- Østerrike                1                2                153,9 %
- Andre                4                3               -1-27,2 %
Perlende vin              35              38                410,8 %
Aromatisert vin              14              13               -1-7,0 %
Fruktvin                6                5               -1-9,3 %
Sider                4                4                07,0 %
Totalsum         6 148         5 877           -270-4,4 %

 

Brennevin mars 2016

Brennevinssalget gikk ned med 3,6 prosent i mars i år sammenlignet med samme måned i fjor. På grunn av flytende påskeuke er årets marstall ikke sammenlignbare med fjorårets.
 
Vinmonopolets salg av brennevin har de siste årene vist tegn til stagnasjon og nedgang. Dette kan ha flere årsaker: For det første dreies Vinmonopolet salg stadig mot mer alkoholsvake alternativer. I tillegg har vi hatt en rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at taxfree-salg, i tillegg til grensehandel, tar markedsandeler fra Vinmonopolet.
 
Brennevin
1000 literMarsEndring
20152016LiterProsent
Vodka            302            284             -18-6,0 %
Druebrennevin            165            149             -16-9,6 %
Cognac            117            106             -11-9,5 %
Whisky            121            116               -5-4,3 %
Likør            104            107                43,4 %
Akevitt              83              83               -0-0,2 %
Bitter              68              69                11,7 %
Brennevin, annet              55              56                00,5 %
Gin              43              41               -2-4,0 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 %              14              16                212,5 %
Rom              13              12               -0-3,2 %
Fruktbrennevin                5                5               -0-4,5 %
Genever                2                1               -0-4,5 %
Totalsum            975            940             -35-3,6 %

 

Fylkene mars 2016

"Polåret" har tre salgstopper. Påske, sommer og jul. Påsken var i uke 16 i fjor mot uke 14 i år. Årets marstall er derfor ikke sammenlignbare med fjorårets.
 
Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.
 
Fylkene
FylkeMarsEndring
20152016LiterProsent
Akershus            811            774             -38-4,6 %
Aust-Agder            142            140               -2-1,2 %
Buskerud            406            402               -5-1,2 %
Finnmark            108            102               -6-5,2 %
Hedmark            245            236               -8-3,4 %
Hordaland            746            706             -40-5,4 %
Møre og Romsdal            357            349               -8-2,3 %
Nordland            385            368             -17-4,3 %
Nord-Trøndelag            154            148               -6-3,6 %
Oppland            309            311                30,9 %
Oslo         1 163         1 086             -77-6,6 %
Rogaland            635            611             -24-3,9 %
Sogn og Fjordane            126            124               -1-1,0 %
Sør-Trøndelag            490            469             -21-4,2 %
Telemark            225            220               -5-2,2 %
Troms            279            268             -11-4,0 %
Vest-Agder            213            206               -8-3,6 %
Vestfold            344            335               -9-2,7 %
Østfold            230            221               -9-4,1 %
Totalsum         7 366         7 075           -292-4,0 %

 

*På grunn av flytende påskeuke er ikke årets marstall sammenlignbare med fjorårets.

 

Totalt salg januar - mars 2016

Salget gikk ned med 1,4 prosent i løpet av årets første tre måneder sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens det har vært en nedgang for brennevin og sterkvin. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.
 
Totalt
1000 literJanuar-marsEndring
20152016LiterProsent
Svakvin        15 083        14 817           -266-1,8 %
Brennevin         2 449         2 419             -30-1,2 %
Øl            438            476              388,7 %
Sterkvin            121            113               -8-6,7 %
Alkoholfritt              61              69                812,9 %
Totalsum        18 152        17 894           -258-1,4 %