Faghandel med tydelig samfunnsoppdrag

Vinmonopolet skal begeistre og skape inspirerende kundeopplevelser. Samtidig er vår aller viktigste oppgave å begrense skadevirkningene av alkohol. Det krever mye av oss. Erfaring. Kunnskap. Dømmekraft. Samfunnsengasjement. Det som driver oss, er et ønske om å gjøre samfunnet litt bedre. For alle.

Her er en oppsummering av Vinmonopolets strategi og verdiplattform for 2018 - 2022

Ansvarlig salg

Vårt samfunnsoppdrag er helt sentralt i vår daglige og langsiktige drift: Vi er samfunnets viktigste virkemiddel for å sikre ansvarlig salg av alkohol.

Polet for alle!

Våre mål frem til Vinmonopolet fyller 100 år i 2022 er:

  • Samfunn: Vi skal være en ansvarlig og aktiv alkoholpolitisk samfunnsaktør
  • Marked: Vi skal være Polet for alle!
  • Organisasjon: Vi skal være Norges beste arbeidsplass!
  • Eiere: Det skal være bred politisk enighet om å styrke Vinmonopolet