Tilbake
Om oss Ledelse

Vinmonopolets Styre

Vinmonopolets styre er ledet av Ellen Seip
Ellen_Seip_artikkelbilde.jpg
Foto: Ellen Jarli

Styreleder Ellen Seip

Tidligere departementsråd. Har særlig arbeidet med arbeids- og velferdspolitikk, rusmiddelpolitikk og reformer i forvaltningen.
Født: 1949
Utdannelse: Hovedfag i sosiologi fra UiO.

Styrets nestleder Sverre Helno

Adm. direktør Møller Bil
Født: 1962
Utdannelse: Siviløkonom fra Stiftelsen Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
Tillitsverv: Member of Advisory Board Tryg forsikring. 

Styremedlem Trine Stensen

Leder Blåkors. Har tidligere hatt lederstillinger innen helse og rus. 
Født: 1964
Utdannelse: MSc i Org.psyk. og ledelse fra Portsmouth University, UK.

Styremedlem Solveig Løhaugen

Advokat. Har arbeidet i ulike posisjoner i Kristiansand kommune, bl.a. som assisterende rådmann. 
Født: 1965
Utdannelse: Cand.jur fra UiB
Tillitsverv: Styreleder i bl.a. Agderforskning og Agder kollektivtrafikk.

Styremedlem Per Arne Olsen

Fylkesmann, Vestfold
Født: 1961
Utdannelse: Tønsberg handelsgymnas 
Tidligere verv: : 2. nestleder FrP 2009-2013, Ordfører Tønsberg kommunestyre 2003 - 2009, medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 2008-2009, medlem FrPs programkomité 2008-2009, og 2. nestformann FrP 2005-2009. 

Styremedlem Lars Jacob Tynes Pedersen

Førsteamanuensis  og leder av Centre for Ethics and Economics ved Norges Handelshøyskole. Forsker, underviser og rådgir bedrifter innenfor temaer som bærekraft, forretningsmodelldesign og strategisk innovasjon. 
Født: 1979
Utdannelse: Doktorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.
Tillitsverv: Sitter i det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget, samt i advisory boards for flere bedrifter og organisasjoner.

Ansattes representant Helge Storvik

Butikksjef Vinmonopolet Sogndal og leder av Funksjonærklubben Vinmonopolet
Født: 1954
Utdannelse: Cand.mag. UiB
Tillitsverv: Leder av Funksjonærklubben Vinmonopolet

Ansattes representant Alf Ole Berglund

Butikksjef Vinmonopolet Hammerfest og leder av Akademikerforbundet i Vinmonopolet.
Født: 1963
Utdannelse: Bedriftsøkonomi Finnmark Distriktshøyskole
Tillitsverv: Leder av Akademikerforbundet i Vinmonopolet, Styreleder i Hammerfest Innendørs Golf AS

Ansattes representant i styret Åse Engesæth

Butikksjef Vinmonopolet Sotra og nestleder i Funksjonærklubben i Vinmonopolet Vest.
Født:1964
Utdannelse: Handelsskole, kurs bedriftsøkonomi NKI
Tillitsverv:  Nestleder FKVV (Funksjonærklubben i Vinmonopolet Vest)