Tilbake
Om oss Samfunnsoppdrag

Ansvarlig salg

Vinmonopolet har et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom ansvarlig salg og omsetning i kontrollerte former, bidrar vi til å begrense alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol.
ansvarlig-salg.jpg

Vinmonopolet har et særlig ansvar for å innrette sin virksomhet i tråd med alkoholpolitiske målsetninger og i samsvar med vinmonopolloven og alkoholloven.

Hindre salg til mindreårige

Vinmonopolet er svært opptatt av å hindre salg av alkoholholdig drikke til mindreårige. For å sikre dette ber vi blant annet alle kunder under 25 år om å vise legitimasjon ved betaling. Dette gjelder både ved kjøp i en av Vinmonopolets butikker, og ved utlevering av varer som er bestilt gjennom vår nettbutikk eller vårt kundesenter. Aldersgrense for kjøp av alkoholholdige drikkevarer er regulert av alkoholloven, og er fastsatt til 18 år for alkoholholdig drikk under 22 volumprosent og 20 år for alkoholholdig drikk over 22 volumprosent.

Hindre langing

I tillegg til å forhindre direkte salg til mindreårige, er en annen viktig del av Vinmonopolets samfunnsoppdrag å forhindre tilfeller av langing fra foreldre til barn, eller fra ungdom til mindreårige venner. Langing er alvorlig fordi det bidrar til å redusere effekten av å aldersgrensene for kjøp av alkohol. Vi avviser derfor alle kjøp hvor det er en reell mistanke om langing.

Hindre salg til berusede

Vi avviser også alle forsøk på kjøp hvis kunden er synlig beruset.