Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Etikk i verdikjeden

samfunnsansvar-JordtilBord-med-tekst-handskrevet-Miss-Boo-nett.jpg

Produktets vei fra jord til bord er en lang og ofte innviklet prosess. Den skjer i flere land, ved hjelp av mange ulike produsenter, leverandører og underleverandører, og ut ifra forskjellige forutsetninger.

Tekst:
Ida Brenden Engholt

foto

Foto:
Miss Boo

Arbeidet med etisk handel i Vinmonopolet handler om at du skal være sikker på at vinen du kjøper er produsert på en trygg og rettferdig måte.

Mange mennesker fra hele verden jobber daglig med produksjonen av varene du finner i Vinmonopolets hyller. Vi er opptatt av at disse menneskene skal jobbe under anstendige forhold hvor grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt. Internasjonale standarder for arbeidsrettigheter, antikorrupsjon og miljø skal også følges. Dette innebærer at samtlige av Vinmonopolets leverandører må følge våre retningslinjer for etisk handel i verdikjeden.

Vårt arbeid bygger på regjeringens krav om at statlig eide bedrifter skal jobbe systematisk med samfunnsansvar og etisk handel. I Stortingsmelding nr. 10 fra 2008-2009 heter det at statlige bedrifter skal være ledende i å ta samfunnsansvar. Vi er derfor vårt ansvar bevisst, og jobber kontinuerlig med etikk i verdikjeden.

«Regjeringen legger vekt på betydningen av samfunnsansvar for verdiskaping og endringer til beste for mennesket, miljøet og samfunnet».

(Fra Stortingsmelding nr. 10 2008-2009, Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi)

 

Hva er etisk handel?

At vi lar anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljø være et krav til innkjøp av varer i alle ledd i verdikjeden. Et annet kjent begrep er CSR (Corporate Social Responsibility), og brukes ofte om det samme arbeidet.  

 

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss!
På bildet: Sasha-Monique Elvik under en revisjon på en sukkerrørplantasje i Sør-Amerika. 
sasha i Sør-Afrika.jpg