Tilbake

Viktige kampanjer

Vår viktigste oppgave er å hindre salg av alkohol til mindreårige. Årlige kampanjer støtter opp om dette viktige arbeidet.
guttevors_artikkel.jpg

Vi har i overkant av 33 millioner kunder hvert år, hvorav 13 prosent er ungdom mellom 18 og 25 år. 

For å skape oppmerksomhet rundt tematikken ungdom og alkohol har vi hvert år to runder med alderskontrollkampanjer og anti-langingskampanjer.

Alderskontrollkampanje

Målet med alderskontrollkampanjene er å få flest mulig i alderen 18-25 år til å vise legitimasjon uoppfordret. Når det går i overkant av 4 millioner ungdommer igjennom kassene våre hvert år, er det vanskelig for oss å gjette alder på hver enkelt. Noen ganger spør vi noen som er over 30 år om legitimasjon, andre ganger er det 16-åringer som ønsker å lure til seg alkohol på ulovlig vis. Det at alle i alderen 18-25 år viser legitimasjon uoppfordret sikrer at mindreårige ikke får tak i alkohol i våre butikker.

Langingskampanje

Når man kjøper alkohol til noen som er under 18 år, så kalles det å lange. Veldig mange mindreårige ungdommer får tak i alkohol via eldre venner eller søsken.

Langing er først og fremst ulovlig, men også farlig da ungdom gjør veldig mye dumt og lite gjennomtenkt i alkoholpåvirket tilstand.

Målet med langinskampanjene er å få ungdommen til å tenke seg om mer enn to ganger før de bestemmer seg for å kjøpe alkohol til mindreårige.

Her kan du se den siste kampanjen vår

Holdningskampanjer

Vi jobber for å få unge til å reflektere over eget alkoholkonsum. I vår siste kamapnje oppfordrer vi unge til å ta to sekunder i speilet på vorspill eller under festen: Er jeg den personen jeg ønsker å være?