Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Informasjon til kjøper på vinauksjon

Ønsker du å legge inn bud på et eller flere av våre auksjonsobjekter? Her finner du en kort guide som beskriver hvordan du går frem.

Tid og sted

Vinmonopolet og Blomqvist vil fastsette datoer for auksjonene i god tid i forveien. Du vil finne opplysninger om disse datoene på Vinmonopolets og Blomqvists nettsider. Auksjonene finner sted på Blomqvist Kunsthandels nettsider: www.blomqvist.no hvor katalogen legges ut ca. ti dager før auksjonsavslutning. Ønsker du informasjon om kommende auksjoner så kan du registrere deg for nyhetsbrev hos Blomqvist.

Auksjonskatalog

For hver auksjon lages det en auksjonskatalog. Nettkatalogen vil være komplett med bilder av, og opplysninger om, objektene. Katalogen publiseres også i PDF og XLS-format.

Beskrivelse

I katalogen vil det følge med en beskrivelse av objektene gitt ut i fra utseende. Nivået i objektene vil være beskrevet og du kan lese dette PDF-dokumentet for å forstå denne beskrivelsen.
 

Besiktigelse

Den siste uken før auksjonsstart kan objektene besiktiges etter forutgående avtale. Besiktigelsen skjer i Blomqvists lokaler i Tordenskiolds gate 5. Ta kontakt med Blomqvist (www.blomqvist.no) for avtale om besiktigelse.
 

Utlevering

Alle objekter blir utlevert hos Blomqvist kunsthandel i Tordenskiolds gate 5 i Oslo sentrum, 11:00 - 17:00 på hverdager, og 12:00-15:00 på lørdag.  På grunn av alkohollovens bestemmelser kan objektet uavhengig av åpningstider ikke utleveres etter kl 18 på hverdager og kl 15 på lørdager.

Objektene skal hentes innen syv dager etter auksjon. Dersom du selv ikke har anledning til å hente i dette tidsrommet, kan Blomqvist sette deg i kontakt med firmaer for levering. Det er dog ikke mulig å få forsendelser til utlandet. Vinmonopolet og Blomqvist har ikke eksportrett og kjøpere av objekter må selv ta kontakt med tollvesenet for nærmere avklaring om sending av objekter til utlandet. Ved henting etter syv dager uten spesiell avtale om dette vil lagerleie påløpe.

Legitimasjon må fremvises. Dersom andre enn kjøper skal hente objektet må fullmakt være gitt på forhånd. Fullmakt sendes til resepsjon@blomqvist.no.

Det er parkeringsplass for av- og pålessing umiddelbart utenfor Blomqvist sine lokaler. Etter avtale kan vinene også utleveres ved Vinmonopolets eLager på Vestby.

Alderskontroll, åpningstidsbestemmelser og sosial kontroll ved utlevering

Salg av alkoholholdig drikke er underlagt alkohollovens bestemmelser og det stilles derfor krav om at kjøper av vin må være 18 år og kjøper av brennevin må være 20 år. Videre skal ikke slike objekter leveres ut til berusede personer.
 

Reklamasjon

Kjøperen oppfordres til å meddele eventuelle reklamasjoner til Blomqvist innen 30 dager etter auksjonen. Blir det ført tilstrekkelig bevis for at objektet har en mangel som kjøper kan påberope seg som grunnlag for heving, vil Blomqvist la salget gå om igjen mot tilbakelevering av objektet i samme stand som den var før levering.

Blomqvist er i et hvert tilfelle begrenset til tilbakebetaling av tilsagnsbeløpet samt provisjon og omkostninger. Blomqvist og Vinmonopolet svarer ikke for direkte eller indirekte tap som kjøperen er påført.
 

Objektets tilstand

Samtlige objekter selges ”as is” etter forbrukerkjøpslovens § 17. Kjøper bærer risikoen for å ha undersøkt objektets tilstand og gis mulighet til å undersøke objektet før man byr. Alle objekter kan besiktiges i Blomqvists lokaler i Tordenskiolds gate 5 i Oslo etter forutgående avtale siste uken før auksjon.

Kvaliteten på vinen er blant annet avhenging av hvordan objektene har vært oppbevart, produsentens historikk og årgang. Vinmonopolets fagpersoner vil gjøre en generell vurdering av objektets proveniens og kvalitet. Men Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke under noen omstendighet ansvarlig for denne kvaliteten på objektet og dets innhold.

Bilder av objektene tas i identifiseringsøyemed, og Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke ansvarlig for skader eller svakheter som ikke fremgår av bildene.

Opplysninger om objektet og dets opprinnelse er ment som veiledning for kjøper ved undersøkelse av objektet. Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke ansvarlig for feilaktige opplysninger, med mindre feilen skyldes grov uaktsomhet.