Slik bidrar Vinmonopolet til å redusere vår klima- og miljøbelastning

Tilbake

Slik bidrar Vinmonopolet til å redusere vår klima- og miljøbelastning

Vi ønsker å gjøre en forskjell gjennom å få flere produkter over på klimasmart emballasje og gjennom å minske miljøbelastningen fra driften av våre butikker.
klima og miljø.jpg

Vi har som mål å redusere vår klimabelastning med 40 prosent innen 2030. Produktemballasje utgjør den største enkeltfaktoren i vårt klima fotavtrykk, samtidig som dette er noe vi virkelig kan gjøre noe med. Spesielt krever produksjon og transport av tunge glassflasker mye energi. Vi jobber derfor systematisk med å få flere av produktene våre over på lettere emballasje.

Vi har som mål å redusere vår klimabelastning med 40 prosent innen 2030.

Velg klimasmart emballasje

Emballasjen på våre produkter utgjør en unormalt stor andel av produktenes totale klimafotavtrykk. sammenlignet med for eksempel dagligvarer. I gjennomsnitt kan vi tilskrive omlag 40 prosent av klimafotavtrykket for våre produkter til emballasjen alene når vi ser på produktene helt fra råvareproduksjon til ferdig konsumert og resirkulert. Det er de tunge glassflaskene om kommer dårligst ut klimamessig, da disse  krever mye energi i produksjonen og er tunge å transportere.

Aktiv pådriver

Vinmonopolet er en aktiv pådriver for å gjøre emballasjen lettere, i hele vår bransje. I 2018 satte vi et krav til våre leverandører om at alle nye viner under 150 kroner skal være på lettvekt. Lettvektemballasje omfatter lettere glassflasker, plastflasker, «stående poser», aluminium og kartong. Felles for alle er at de skal veie under 420 gram per 0,75 liter. Disse produktene merkes «klimasmart emballasje» i våre butikker. Vi vil gjøre det enkelt for deg å ta klimasmarte valg når du handler hos oss.

Miljøvennlig polpose

Polposen består av en blanding av resirkulert plast og bio-plast laget av sukkerrør. Dette er etter vår vurdering det beste fra to verdener; Vi tar del i det eksisterende kretsløpet med bruk av resirkulert plast, og har erstattet den oljebaserte plastdelen med et naturlig og fornybart materiale. Dette er en innovasjon vi selv har initiert og er stolte av. 

Handelens miljøfond

50 øre per pose vi selger går til Handelens Miljøfond. Totalt vil fondet bruke 3-400 millioner i året for å redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. Det er forventet at Vinmonopolets bidrag til fondet vil bli på cirka 8 millioner kroner per år. Samtidig håper vi jo at bidraget blir lavest mulig, fordi målet er å få ned plastbruken. Ta med deg gjenbruksnett, sekk eller ta en gratis pappeske i butikk framfor å kjøpe en pose når du handler, så bidrar du i dugnaden.  

Ta med deg gjenbruksnett, sekk eller ta en gratis pappeske i butikk framfor å kjøpe en pose når du handler, så bidrar du i dugnaden.

Miljøsmart butikkdrift

Alle våre 340 butikker er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi skal være den beste varehandelen i Norge på miljøvennlig drift, noe som betyr at vi jobber systematisk for å redusere energibruk, sikre optimal avfallshåndtering, redusere bruken av papir, og ikke minst utdanne våre ansatte til å kunne veilede deg som kunde til en mer bærekraftig handleopplevelse.

Vi jobber for:

  • Betydelig redusere produktenes miljø- og klimafotavtrykk
  • Ligge i front på miljøsmart drift av egen virksomhet
  • Være en pådriver i samarbeid og partnerskap og skape ringvirkninger utover egen virksomhet