Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

For Vinmonopolets leverandører og de som ønsker å bli leverandør

Her finner du informasjon om hvordan du kan bli leverandør til Vinmonopolet. Vi har også samlet informasjon som er relevant for den som allerede er leverandør her.

Tekst:
Svein Strand

foto

Foto:
Miss Boo

Vurderer du å bli leverandør til Vinmonopolet?

Norskregistrerte firmaer som er registrert avgiftspliktige hos Skatteetaten til engrossalg eller har tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk og som kan kommunisere med Vinmonopolet via EDI XML angående logistikk, har mulighet for å bli leverandør til Vinmonopolet.

Hos Vinmonopolet betegnes slike leverandører som grossister. En grossist er et firma med registrert avgiftsplikt hos Skatteetaten til engrossalg i medhold av alkoholloven § 1-4 c) eller har tilvirkningsbevilling etter alkoholloven § 6-1.

 

Importere sterkøl, vin og brennevin til Norge?

For å kunne importere alkoholholdig drikk til Norge må man være registrert som avgiftspliktig engrosvirksomhet hos Skatteetaten. Nyttig informasjon finnes på www.skatteetaten.no.

 

Tilvirke sterkøl, vin og brennevin i Norge?

Ønsker du å starte produksjon av alkoholholdig drikk, må du ha statlig tilvirkningsbevilling. Bevillings- og tilsynsmyndighet for statlige tilvirkningsbevillinger er Helsedirektoratet.

Nyttig informasjon om krav og søknadsskjemaer finnes på www.helsedirektoratet.no. Når det er vurdert om den enkelte søker tilfredsstiller lovens krav, behandles søknaden om tilvirkningsbevilling.

 

Søke om grossistavtale med Vinmonopolet

Et norskregistrert firma kan søke om grossistavtale med Vinmonopolet når det foreligger godkjent registrering fra Skatteetaten for import/engrossalg, eller tilvirkningsbevilling.

Vinmonopolet kontrollerer alle søknader opp mot Helsedirektoratets bevillingsregister før godkjennelse.

Det er i tillegg et krav om full EDI XML kommunikasjon for alle grossister. Dette innebærer elektronisk meldingsutveksling av alle meldingstyper knyttet til ordre/bestillingsprosessen, inklusive fakturering og kreditnota. En tredjepart (eksempel distributør) kan benyttes for formidling av EDI-meldinger.

Viser til Betingelser for grossistavtale – vedlegg 2.1

Alle firmaer som søker om grossistavtale med Vinmonopolet aksepterer samtidig gjeldende innkjøpsbetingelser, leveringsplaner og etiske retningslinjer.

Ved å bekrefte det ovenstående har man som grossist akseptert vilkårene for å inngå avtale med AS Vinmonopolet. Bindende juridisk avtale er inngått når AS Vinmonopolet har godkjent/ferdigstilt registreringen.

Velger grossist å engasjere distributør til å utføre en eller flere av grossistens ansvarsoppgaver som følger av denne avtalen, er grossisten fullt ut ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om grossisten selv stod for utførelsen.

En grossist har leveringsplikt til samtlige av Vinmonopolets butikker, samt nettbutikkens lager. Vareforsyningen til Vinmonopolet skjer hovedsakelig gjennom fire distributører som samlet leverer over 99 prosent av volumet til butikkene. Grossister som benytter distributører har selv inngått avtale med disse som såkalte underleverandører. En grossist har også mulighet til å levere selv, men må da først kommunisere med Vinmonopolet via EDI XML. All leveranse skjer i henhold til en fast leveringsplan.

En distributør kan også utføre andre oppgaver for en grossist i relasjon til Vinmonopolet, for eksempel elektronisk datautveksling, fakturering etc.

Gå til skjema for søknad om grossistavtale med Vinmonopolet.

 

Leverandøroversikt

I filen under finner du oversikt over samtlige leverandører som har grossistavtale med Vinmonopolet: 

Leverandøroversikt (Wholesalers with required licence) nov 2018 (PDF) 

 

Leverandørportal

Vinmonopolets leverandørportal er en løsning for elektronisk samhandling med grossister. Kun grossister med godkjent grossistavtale får tilgang til Leverandørportalen.

Gå til Vinmonopolets leverandørportal.