Tilbake

Varelevering

Det er tre alternativ for varelevering: Varene kan hentes i ein av våre butikkar, på postkontoret eller leverast på dør.
levering-p-d-r-hjemme-av.jpg

Bestilling

Bestill varer i nettbutikken eller ring vårt kundesenter på telefon 22 01 50 00. Skal du ha selskap, rår vi deg til å bestille varer minst ei veke før.
 

Leveringsmåte

Du kan hente varene dine i ein av våre butikkar eller på postkontoret. 
 
Normalt har vi også tilbod om utkjøring men dette er midlertidig stansa grunnet driftsutfordringar. Tilbodet om utkøyring gjeldt normalt i Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim, samt enkelte områder i Viken, Vestfold, Telemark og Innlandet.
 
Du kan hente postpakkar på Posten eller Post i butikk innanfor opningstidene til Vinmonopolet: måndag–fredag frå 9–18 eller laurdag frå 10–16. Det same gjeld for henting i butikkane våre. 
 
Ønskt leveringsmåte vel du undervegs i handelsprosessen i nettbutikken.
 

Pris for levering på dør - ikkje aktuelt, stoppa midlertidig grunnet driftsutfordingar.

Pris for utlevering på Posten/Post i butikk 

 

Antall flasker (opp til) Pris
2 99 kr
6 119 kr
12 169 kr
24 329 kr
36 489 kr
48 649 kr
60 809 kr
192 850 kr

 

Fraktfrie sendingar

I visse distrikt subsidierer vi fraktkostnadene. Ved å registrere deg som brukar med adressa di kan du sjekke om du har høve til å få varer tilsende fraktfritt.
 

Leveringstid for sendingar

Sendingstida er éin til tre yrkedagar (avhengig av avstand), enkelte strekningar fire til fem yrkedagar. 
 
Framsendingstidene føreset at varene som blir bestilte, finst i basissortimentet vårt og på nettbutikklageret vårt i Oslo. 
 
Gjeld bestillinga varer frå bestillingsutvalet (BU), blir produkta sende frå grossistlageret til Vinmonopolets lager. Etter at varene er mottekne på lageret vårt, gjeld same prosedyren som beskriven ovanfor. Det inneber at bestillingar frå BU tek lengre tid å framsende enn bestillingar frå basissortimentet.