Tilbake

Bruk av logo, tekst og bilder fra Vinmonopolet

Vinmonopolets virksomhet reguleres av omfattende lovgivning og vårt alkoholpolitiske oppdrag. På bakgrunn av dette stiller vi enkelte krav til hvordan det lenkes til våre kanaler og hvordan tekst og bilder fra våre kanaler kan benyttes.

(Sist endret 28.06.2019)

  1. Det er OK å lenke til vinmonopolet.no eller andre av våre digitale kanaler og løsninger, men det er ikke tillatt å bruke vår logo eller andre symboler eller varemerker på siden det lenkes fra. Vinmonopolet tar ikke ansvar for brutte lenker som følge av f. eks endringer i URL-struktur.
  2. Vinmonopolets logo eller andre symboler eller varemerker skal kun brukes etter avtale med Vinmonopolet. Kontakt oss på [email protected] for å avtale slik bruk. Bruk skal avtales for hvert enkelt tilfelle.
  3. Tekst som er publisert på vinmonopolet.no eller andre av våre digitale kanaler kan benyttes i andre kanaler, men kilde skal alltid oppgis. Bruk av bilder fra våre kanaler må avtales, da det kan være behov for avklaringer rundt rettigheter og vederlag til fotograf ved bruk i andre kanaler enn Vinmonopolets egne. Kontakt [email protected] ved spørsmål om bruk av bilder eller illustrasjoner fra våre kanaler. Det er imidlertid ikke tillat å hente informasjon fra Vinmonopolet og vise dette innenfor rammene av et annet nettsted slik at det kan se ut til at Vinmonopolet på noen måte går god for annet innhold på nettstedet eller på noen måte samarbeider med avsender.
  4. Lenking eller bruk av informasjon eller bilder fra våre kanaler kan ikke skje på en slik måte at det kan se ut til at Vinmonopolet er avsender av markedsføringsbudskap eller andre budskap som kan være skadelig for vårt omdømme. Lenker eller innhold fra våre kanaler skal heller ikke brukes i sammenhenger som er i strid med Alkoholloven, Vinmonopolloven eller andre gjeldende lover og forskrifter.
  5. All bruk av informasjon fra våre kanaler skjer på eget ansvar. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og andre feil, og vil når som helst gjøre endringer uten forvarsel i våre kanaler. Vi garanterer ikke at informasjon på vinmonopolet.no eller andre kanaler til enhver tid er oppdatert og korrekt.
  6. Ved lenking til vår nettbutikk skal det tydelig fremkomme at all bestilling, kjøp og utlevering skjer fra, av eller hos Vinmonopolet eller våre samarbeidspartnere.
  7. Vinmonopolet forbeholder seg retten til å sette i verk nødvendige tiltak for å hindre lenking eller bruk av informasjon eller bilder som skjer i strid med disse retningslinjene.
  8. Vinmonopolet forholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i disse retningslinjene, uten forvarsel. De som ønsker å benytte informasjon fra Vinmonopolet eller lenke til våre løsninger er selv pliktige til å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende retningslinjene.
  9. Vinmonopolet tilbyr data om våre butikker og produkter enten via CSV eller API. All bruk av disse data er underlagt egne betingelser – se her for Terms of service - Vinmonopolet API Services

Logo

Du finner logoen til Vinmonopolet under. Retningslinjer om bruk finner du i vår designguide.

Portrettbilder

Her finner du bilder av Vinmonopolets pressekontakter, ledelse og styre. Bildene kan brukes fritt, men fotograf skal krediteres. Dersom navn på fotograf ikke er oppgitt skal Vinmonopolet oppgis som kilde.