Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Slik jobber vi med FNs bærekraftsmål

norad_artikkel.jpg

Lørdag 27. oktober arrangerte NORAD nattevandring for FNs bærekraftsmål, og selvsagt var Vinmonopolet med! Vi ønsker å ta et større samfunnsansvar og har valgt oss ut fem av disse målene.

Vi har satt oss et mål om å være en foregangsvirksomhet på bærekraft. Det er vi ikke ennå, men hver dag jobber vi for å komme nærmere målet.

Arbeidet pågår i våre butikker, i oppfølging av våre leverandører ute i verden og bak skrivebordet.

Sammen med våre kunder, leverandører og ikke minst våre nesten 2000 ansatte kan Vinmonopolet gjøre en forskjell.

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle de 17 bærekraftsmålene er viktige.

Samtidig må vi rette blikket vårt mot de målene der vi kan skape størst endring:

MÅL 3: God helse

Vi skal blant annet bidra ved å:

 • Jobbe for et sunnere alkoholkonsum blant folk i Norge
 • Bidra til å redusere skadevirkningene av alkohol i Norge
 • Sikre ansvarlig salg av alkohol
 • Bidra til færre alkoholskader

 

MÅL 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi skal blant annet bidra ved å:

 • Være en inkluderende arbeidsplass
 • Jobbe for anstendig arbeid og at alle har et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Dette gjelder både våre egne ansatte, og alle de som er med og produserer de varer vi selger i våre butikker og de varer og tjenester vi kjøper inn og benytter i vår daglige drift.

 

MÅL 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal blant annet bidra ved å:

 • Hjelpe våre kunder å ta bærekraftige valg
 • Hjelpe våre kunder til et bærekraftig konsum
 • Redusere negativ miljøeffekt fra produksjon og distribusjon
 • Sikre høy etisk standard og ansvarlighet i alle ledd

 

MÅL 13: Stoppe klimaendringene

Vi skal blant annet bidra ved å:

 • Sertifisere alle våre butikker etter standarden Miljøfyrtårn
 • Redusere vekten på produktemballasje. Produksjon av glassflasker er den enkeltfaktoren ved vår virksomhet som kommer klart dårligst ut med tanke på klimapåvirkningen.

 

MÅL 17: Samarbeid for å nå målene

For Vinmonopolet handler dette om å tilknytte oss nettverk og samarbeidspartnere for å stå sterkere i arbeidet med å oppnå FNs bærekraftsmål.

Vi har: