Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

To nye pol 7. juni

Torsdag 7. juni åpnet vi butikker på Metro-senteret i Lørenskog og i Digerneset Næringspark i Skodje kommune.

Tekst:
Vinmonopolet

foto

Foto:
Erik Thallaug

Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er: 

 • Detaljhandel, antall millioner og bransjer representert  

 • Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud etc.)  

 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen 

 • Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk 

 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader 

 

Nye Vinmonopol-butikker i 2018

Digerneset - åpnet 07.06.18

Vinmonopolet Digerneset ligger i Digerneset Næringspark i Skodje i Møre og Romsdal. I Skodje kommune bor det snaut 4 700 personer, ca 2 500 av disse bor i tettstedet med samme navn. 

Lørenskog Metro - åpnet 07.06.18

Butikken ligger i Metro-senteret i Lørenskog i Akershus. I Lørenskog kommune bor det rundt 37 500 mennesker. Metro-senteret ligger i nærheten av Kjenn, rett ved siden av kommunens kulturhus.

Moelv - åpnet 08.02.18

Moelv er en by og et tettsted i Ringsaker kommune i Hedmark. Moelv har snaut 4 300  innbyggere, og ligger ved utløpet av Moelva ved Mjøsas østre bredd. 

Vik i Hole - åpnet 06.04.18

Vik er administrativt sentrum i Hole kommune, Buskerud. I Hole kommune bor det snaut 7 000 mennesker. 

 

Vi åpnet åtte nye butikker i 2017 

Fetsund - åpnet 16.03 

Tettstedet Fetsund i Fet kommune ligger flott til ved Glommas bredder, ca. 10 km fra Lillestrøm. På Fetsund bor det ca. 8.000 personer, i hele kommunen ca. 11.500. Fetsund er et trivelig tettsted med drøyt ti butikker. 

 

Bærum, Bærums Verk - åpnet 06.04 

Med 120.000 innbyggere er Bærum landets femte største kommune. Bærums Verk ble vårt sjette Bærums-pol. 

 

Frosta - åpnet 04.05 

Landbrukskommunen Frosta ligger 39 km fra nærmeste pol på Levanger. Kommunen har 2.600 innbyggere. Frosta har ca. 600 hytter og 750 campingvogner med spikertelt. Med sitt milde kystklima blir hyttesesongen lang. 

 

Sund - åpnet 28.09 

Sund har ca. 6.800 innbyggere og ligger 18 km fra nærmeste pol på Sotra. Sund har hatt markert vekst i både handel og folketall de siste årene og fremstår ut fra en samlet vurdering av folketall, handel og reiseavstand som den riktigste kandidaten i Hordaland.  

 

Bodø, Hunstad - åpnet 26.10 

Hunstad ligger ca. 7 km fra Bodø sentrum. Sammen med Mørkved teller området drøyt 13.000 innbyggere. En butikk på Hunstad bedrer tilgjengeligheten for de 3.000 innbyggerne på Løding ca. 9 km unna og er også et godt alternativ for forbipasserende på riksvei 80, hovedveien til Bodø.  

 

Trondheim, Heimdal - åpnes 09.11 

Heimdal fremstår som en egen bydel i Trondheim. Det er fin bredde og tyngde i handelen på. I tillegg til de 15.000 som bor i og rundt Heimdal vil en butikk også bedre tilgjengeligheten for dem bosatt på Kattem og Saupstad.  

 

Råholt - åpnet 16.11 

Med sine 12.000 innbyggere og ca. 700 millioner i årlig omsetning er Råholt Norges største tettsted uten eget pol. Råholt ligger ca. 11 km fra nærmeste pol på Sundet i Eidsvoll. Folketallet skal vokse kraftig i årene fremover.  

 

Skedsmokorset - åpnet 16.11 

Med 11.000 innbyggere og ca. 550 millioner i årlig omsetning er Skedsmokorset Norges nest største tettsted uten eget Vinmonopol. Skedsmokorset ligger ca. 7 km fra nærmeste pol på Ask i Gjerdrum. Skedsmo kommune har over lengre tid hatt sterk vekst i innbyggertallet, veksten skal fortsette i (ti)årene fremover. 

--------------
 

Plan for nyetableringer i 2018

Styret i Vinmonopolet vedtok 16. november 2017 å åpne syv nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2018, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

 

De syv butikkene vil bli lokalisert i: 

 • Nesna i Nordland 
 • Digerneset i Skodje i Møre og Romsdal 
 • Sand i Suldal i Rogaland 
 • Hovden i Bykle i Aust-Agder
 • Porsgrunn i Telemark 
 • Sætre i Hurum i Buskerud
 • Moss i Østfold

 

Nærmere om de valgte stedene

(Handelstallene under omfatter ikke omsetning på bensinstasjoner, eller salg av biler, båter, snøskutere, andre motoriserte fremkomstmidler, samt plank og byggevarer.)

 

Nesna i Nordland

 

Nesna ligger 70 km fra Mo i Rana. Kommunen har snaut 2.000 innbyggere; 1.400 bor på tettstedet Nesna. Det er årlig detaljhandel i kommunen rundt 90 millioner årlig, av dette ca. 80 millioner i sentrum fordelt på to dagligvarebutikker, jernvare, bokhandel, klær/sport, blomsterbutikk, frisør, kiosk og café. Høgskolen i Nesna har ca. 1.100 studenter. Det er også en flott marina og veldrevet campingplass i sentrum.

 

Skodje i Møre og Romsdal 

 

Skodje ligger snaut 3 mil øst for Ålesund sentrum. Kommunen har ca. 4.700 innbyggere. Handelen er mer enn fordoblet siden 2010 og var i 2016 på 210 millioner kroner. Dette gjør Skodje til en av kommunene i landet med sterkest vekst, en vekst som hovedsakelig kan tilskrives etableringen av handelsparken på Digerneset. Her finnes detaljhandel for ca. 150 millioner årlig fordelt på dagligvare, jernvare, tekstil og sport. Fem-seks nye butikker etableres i 2018, flere i årene etter. Ca. 11.000 biler passerer daglig Digerneset som er i ferd med å vokse frem som et vitalt regionsenter for ca. 15.000 innbyggere på indre Sunnmøre. 

 

Sand i Suldal i Rogaland 

 

Sand i Suldal ligger i indre deler av Ryfylke, 60 km sør for Sauda; 115 km øst for Haugesund. Det bor 4.000 innbyggere i Suldal som hadde 210 millioner i handel i 2016. I Sand sentrum finnes ti butikker (dagligvare, klær, sport, apotek, kiosk, frisør, sko) som har en samlet omsetning på ca. 110 millioner årlig. Snaut 2 km fra sentrum ligger et kjøpesenter med ytterligere seks butikker (jernvare, bokhandel, elektronikk, møbler, blomsterbutikk og frisør) med samlet årlig handel rundt 35 millioner. Suldal har flere tusen hytter og noe lakseturisme. Det er to hoteller, kulturhus, marina og museum i Sand sentrum. 

 

Hovden i Bykle i Aust-Agder

 

Vintersportsstedet Hovden er Sør-Norges største alpindestinasjon. 2.000 hytter ligger i gangavstand fra sentrum som har årlig handel rundt 110 millioner fordelt på ti butikker: to dagligvarebutikker, to sportsbutikker, jernvare, møbel og interiør, klesbutikk, kunsthandel, café og frisør. Det er rundt 70 km til Vinje, men veien dit er ofte vinterstengt; alternativt er det rundt 150 km til Evje. Butikken på Hovden vil bli åpnet som en kategori 1-butikk med sesongprofil: butikkens åpningstider vil være tilpasset lokalt aktivitetsnivået. Dette innebærer utvidete åpningstider i høysesong og mulig stengning i lavsesong. 

 

Porsgrunn i Telemark

 

Porsgrunn har 35.000 innbyggere og 2,75 mrd kroner i årlig handel. Sentrumshandelen står for nesten 60 prosent av total handel i kommunen. Porsgrunn gjennomgår en byfornyelsesprosess, mange spennende initiativer er på trappene, store handelssteder er uten Vinmonopolbutikk. 

 

Sætre i Hurum i Buskerud

 

Sætre ligger 17 km sør for Slemmestad. Sætre har drøyt 3.500 innbyggere og har vært gjennom en vellykket ombyggings- og oppgraderingsfase de siste årene. Sentrumshandelen er styrket med nytt handelsbygg; bryggeområdet bygges ut i skrivende stund. Det er 4 km mellom Sætre og Åros som har drøyt 2.000 innbyggere, nærkundekretsen for en butikk på Sætre blir dermed ca. 6.000. Det er årlig handel rundt 200 millioner på Sætre fordelt på to dagligvarebutikker, apotek, jernvare, fargehandel, sport, klær, blomst, Nille, frisør, kiosk. Hurum kommune har flere tusen hytter hvorav mange sogner til Sætre. Sætre har også en godt besøkt trebåtfestival og betydelig småbåtaktivitet i marinaen om sommeren. 

 

Moss i Østfold

 

Moss har 32.000 innbyggere og 2,5 mrd i årlig handel. Kommune har hatt fin vekst i handel og folketall de siste årene. Store handelssteder er uten Vinmonopolbutikk.