Tilbake

Vinmonopolet vil åpne ni nye butikker i 2017

(Oslo 17.11.16) Styret i Vinmonopolet vedtok 17. november å åpne ni nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2017, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De ni butikkene vil bli åpnet i: 

 • Hunstad/Mørkved i Bodø i Nordland 
 • Frosta i Nord-Trøndelag 
 • Sund i Hordaland
 • Vik i Hole i Buskerud
 • Drammen i Buskerud (uspesifisert)
 • Råholt i Eidsvoll i Akershus
 • Skedsmokorset i Skedsmo i Akershus
 • Metro på Lørenskog i Akershus 
 • Oslo (uspesifisert)
 
- Vi ønsker å åpne en god blanding av små, mellomstore og store butikker neste år. Tre kommer i distriktskommuner, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene. Vi prioriterer også folkerike steder med mye handel, men som bare mangler et Vinmonopol, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye.
 
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
 
 • Detaljhandel, antall millioner og bransjer representert 
 • Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud etc.) 
 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 • Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader
 
Alle de ni butikkene som foreslås etablert i 2017 vil på sikt bidra positivt til selskapets økonomi, men de seks store og mellomstore butikkene som foreslås etablert på store handelssteder i sentrale strøk av landet (Bodø, Drammen, Eidsvoll, Skedsmo, Lørenskog og Oslo), vil bidra vesentlig mer enn de tre butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Frosta, Sund og Hole).
 
- Både av hensyn til Vinmonopolets alkoholpolitiske relevans og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere flere økonomisk trygge etableringer i befolkningstette strøk av landet, sier Mellbye. 
 

Tre butikketableringer i kommuner uten pol

 
De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år – Frosta, Sund og Hole – har tettsteder med mellom 130 og 185 millioner i årlig handel, fordelt på opp mot ti butikker.
 
Frosta åpnes som en kategori 1-butikk; Hole og Sund som kategori 2. Kategori 1-butikken er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Vinmonopolet har siden 2014 åpnet 11 kategori 1 butikker (Lebesby, Lyngen, Bø i Vesterålen, Herøy i Nordland, Inderøy, Fusa, Flå, Steigen, Tysnes, Vik og Smøla). Driften av vår minste butikkategori har så langt vært vellykket, da alle kategori 1-butikkene dekker egne kostnader. 
 
- Med fortsatt gode driftserfaringer fra kategori 1-butikkene vil Vinmonopolet kunne åpne flere slike i årene som kommer. Dette er en god nyhet for distrikts-Norge, sier Mellbye. 
 

Seks butikketableringer i kommuner med pol 

 
De seks store og mellomstore butikkene er lagt til Bodø, Drammen, Råholt i Eidsvoll, Skedsmokorset, Lørenskog og Oslo som alle er byer og tettsteder med betydelig aktivitet og utvikling. 
 
- Vekst betyr at vi kan føle oss temmelig sikre på fremtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er kommuner med til dels svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige legitimitet og relevans er det viktig med byetableringer, sier Mellbye.
 
Ved utgangen av 2017 vil Vinmonopolet ha 333 butikker. Med dette vil 91 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96,5 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol. 
 
Vinmonopolet har en egen nettbutikk (www.vinmonopolet.no) og et kundesenter (tlf. 04560) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via Posten.
 

Pressekontakter

 • Pressesjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 951 36 790
 • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 416 19 201                           
 • Informasjonskonsulent Ida Brenden Engholt, tlf. 22 01 50 53, mob. 417 68 158
 
 

NÆRMERE OM DE VALGTE STEDENE

 
(Handelstallene under omfatter ikke omsetning på bensinstasjoner, eller salg av biler, båter, snøskutere, andre motoriserte fremkomstmidler, samt plank og byggevarer.)
 

Hunstad/Mørkved i Bodø i Nordland

 
Hunstad ligger ca. 7 km fra Bodø sentrum. Sammen med Mørkved teller området drøyt 13.000 innbyggere. Det er årlig detaljhandel for ca. 350 millioner på Hunstad og Mørkved. En butikk på Hunstad bedrer tilgjengeligheten for de 3.000 innbyggerne på Løding ca. 9 km unna og er også et godt alternativ for forbipasserende på riksvei 80, hovedveien til Bodø. 
 

Frosta i Nord-Trøndelag

 
Landbrukskommunen Frosta ligger 39 km fra nærmeste pol på Levanger. Kommunen har 2.600 innbyggere. Det er årlig handel i Frosta for drøyt 130 millioner, all handel er sentrert i Frosta sentrum. Her finnes blant annet Coop Extra, Kiwi, apotek, sport, jernvare og fargehandel, gavebutikk, blomsterbutikk, bakeri og café, klesbutikk og frisør. Frosta har ca. 600 hytter og 750 campingvogner med spikertelt. Med sitt milde kystklima blir hyttesesongen lang.
 

Skogsvåg i Sund i Hordaland

 
Sund har ca. 6.800 innbyggere og ligger 18 km fra nærmeste pol på Sotra. Sund har årlig detaljhandel for ca. 250 millioner, av dette finnes ca. 180 – 190 millioner på Skogsvåg: Rema, Kiwi, jernvare, blomst og gavebutikk, apotek, bokhandel og frisør. Sund har hatt markert vekst i både handel og folketall de siste årene og fremstår ut fra en samlet vurdering av folketall, handel og reiseavstand som den riktigste kandidaten i Hordaland. 
 

Vik i Hole i Buskerud

 
Hole har 6.000 innbyggere og ligger ca. 15 km fra Hønefoss. Det omsettes for ca. 205 millioner årlig, av dette er ca. 160 millioner i Vik sentrum, blant annet fordelt på Rema, Kiwi og apotek. Hole vokser med rundt 100 innbyggere årlig. En butikk på Vik vil også være et godt alternativ for forbipasserende på E16. Ringerike (Hole og Hønefoss i Ringerike) er distriktet i Norge med flest innbyggere på ett pol; 36.500. 
 

Drammen (uspesifisert)

 
Vinmonopolet har to butikker i Drammen, Norges 10. største by som har 68.000 innbyggere. Dette gir 34.000 innbyggere pr. pol mot et landsgjennomsnitt på 16.000 innbyggere. Sist gang Vinmonopolet åpnet butikk i Drammen var på 1920-tallet. Drammen har flere handelssteder som er store nok for drift av ny Vinmonopolbutikk. 
 

Råholt i Eidsvoll i Akershus

 
Med sine 12.000 innbyggere og ca. 700 millioner i årlig omsetning er Råholt Norges største tettsted uten eget pol. Råholt ligger ca. 11 km fra nærmeste pol på Sundet i Eidsvoll. Folketallet skal vokse kraftig i årene fremover. 
 

Skedsmokorset i Skedsmo i Akershus

 
Med 11.000 innbyggere og ca. 550 millioner i årlig omsetning er Skedsmokorset Norges nest største tettsted uten eget Vinmonopol. Skedsmokorset ligger ca. 7 km fra nærmeste pol på Ask i Gjerdrum. Skedsmo kommune har over lengre tid hatt sterk vekst i innbyggertallet, veksten skal fortsette i (ti)årene fremover.
 

Metro i Lørenskog i Akershus

 
Lørenskog har 37.000 innbyggere; kommunen vokser med ca. 1.000 innbyggere årlig. Det er detaljhandel for snaut 4 mrd kroner i kommunen. Både innbyggertall og handelsnivå tilsier etablering av pol nummer to i kommunen. Med 100 butikker og en omsetning på 1,1 milliarder kroner i 2015, peker Metro seg ut som et naturlig etableringssted.
 

Oslo (uspesifisert)

 
Oslo vokser med 10 – 15.000 innbyggere årlig. Det er flere bydelssentre med til dels betydelige handelsvolumer – opptil ca. 400 millioner i årlig handel – som fortsatt er uten egen Vinmonopolbutikk.