Tilbake

Personvern og sikkerhet i Vinmonopolets løsninger

I Vinmonopolets personvernerklæring kan du lese om hvorfor vi lagrer personopplysninger og hva vi bruker disse opplysningene til.

Vinmonopolets personvernerklæring, versjon 1.0, 03. mars 2020

Vinmonopolet bruker og lagrer bare personopplysninger som du selv oppgir til oss, og som er nødvendige for at du effektivt og trygt skal kunne bruke våre løsninger. Vi behandler opplysningene om deg på en sikker og ansvarlig måte, i samsvar med personopplysningsloven.

For å være sikre på at du er kjent med dette må du gi oss samtykke før du kan registrere kundeprofil i vår nettbutikk eller vår app. Samtykke gir du enkelt ved å bekrefte at du har lest og akseptert våre betingelser når du får spørsmål om dette.

Under finner du Vinmonopolets personvernerklæring i sin helhet, presentert i henhold til kap.3 i personvernforordningen, og i tråd med anbefalingene fra Datatilsynet.

Hvis du har spørsmål, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt oss på [email protected] eller på telefon 22 01 50 00 hvis det er noe vi kan hjelpe deg med. Du kan også kontakte personvernombud i Vinmonopolet Reza Pirouzfar, på [email protected]

 

Om personvern og sikkerhet

Med personopplysninger mener vi informasjon som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være for eksempel navn, telefonnummer, adresse og historikk. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene. 

Vinmonopolet har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Det er viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi tar vare på, og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern.

Under kan du lese om informasjon vi hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker, lagrer og beskytter informasjon vi har om deg.

 

Rammene for Vinmonopolet sin behandling av personopplysninger

Vinmonopolets behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av gjeldende norsk lov og forskrift. Vi ber om personopplysninger fra deg bare når det er nødvendig for at vi skal kunne levere deg tjenester på en tilfredsstillende måte.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Noen typiske eksempler på personopplysninger vi behandler er navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk. Behandling betyr i denne sammenhengen enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av to eller flere av disse.

Vinmonopolets behandling av personopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Det er derfor du må akseptere våre betingelser før du registrerer eller oppdaterer kundeprofilen din hos Vinmonopolet. Du kan når som helst, og uten å oppgi en grunn, trekke tilbake ditt samtykke. Det kan du selv gjøre på «Min side». Vi vil da slette eller anonymisere alle opplysninger om deg som vi ikke er pålagt å oppbevare i en tidsperiode i henhold til gjeldende lovverk.

I enkelte tilfeller behandler vi personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til en avtale. I slike tilfeller har vi hjemmel til behandling av personopplysninger uten å innhente samtykke.

 

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Formålet med Vinmonopolets behandling av personopplysninger er først og fremst å følge opp kundeforhold, og å levere de tjenestene vi tilbyr våre kunder. I tillegg behandler vi personopplysninger i forbindelse med forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se punktet «Video- og bildeopptak / fjernsynsovervåking») og regelmessig testing- og oppdatering av datasystemer (se punktet «Systemtesting og kvalitetssikring»).

 

Om hvilke personopplysninger som behandles

Vi behandler kun personopplysninger vi mottar direkte fra kunden.

 

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Vinmonopolet deler ikke opplysninger om deg med andre, med mindre det er nødvendig for å levere de avtalte tjenestene. Det kan for eksempel være adresseinformasjon som vår distributør trenger for å levere bestilte varer hjem til deg.

 

Video- og bildeopptak / fjernsynsovervåking

Vinmonopolet gjør video- og bildeopptak i butikk for å forebygge og avdekke straffbare handlinger. Videoopptak slettes i henhold til gjeldende regler, og vil kun deles med politiet der det finnes rettslig grunnlag for det. Butikkene som er videovervåket er merket med skilt om dette.

 

 

Systemtesting og kvalitetssikring

For å sikre brukervennlige løsninger, tilfredsstillende driftsstabilitet og informasjonssikkerhet, gjør vi løpende oppdateringer, testing, feilsøking etc. av våre IT-systemer. Til slik bruk benytter vi i enkelte tilfeller kopier av reelle personopplysninger. Det gjøres kun i egne, lukkede testsystemer med begrenset tilgang. Slik bruk av personopplysninger er underlagt samme krav til informasjonssikkerhet og strenge rutiner som ellers beskrevet i denne teksten, og opplysningene oppbevares ikke lenger enn nødvendig.

 

Innsyn, retting og sletting

Du har krav på å få vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg, i henhold til personvernforordningen artikkel 15. Hvis noen av opplysningene vi har registrert om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve at vi retter opp i henhold til personvernforordningen artikkel 16.

Vi sletter opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra formålet de ble lagret for, i henhold til personvernforordningen artikkel 17. Du kan også selv kreve at opplysninger om deg slettes, eller du kan selv velge «Slett konto» på «Min side» på www.vinmonopolet.no. Du trenger ikke å oppgi noen grunn. Vi vil da slette eller anonymisere alle opplysninger om deg som vi ikke er pålagt å oppbevare i en tidsperiode i henhold til gjeldende lovverk.

Dersom du sletter din kundeprofil vil all informasjon om ditt kundeforhold, inkludert ordrehistorikk og egne lister bli slettet, og du vil bli logget ut fra din profil på eventuelle enheter du er logget inn på. Vi gjør oppmerksom på at profiler som slettes deaktiveres umiddelbart, men data slettes først to dager seinere.

Dersom du aktivt velger å ikke gi samtykke når du blir bedt om det vil alle opplysninger vi ikke er pålagt å beholde om deg slettes innen to virkedager.

Ta kontakt med oss på [email protected] dersom du ønsker innsyn, retting eller sletting av opplysninger, eller hvis du ønsker mer informasjon.

 

Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

Ved å bruke www.vinmonopolet.no aksepterer du at det lagres informasjonskapsler, såkalte cookies, fra din bruk av nettstedet på Internett-serveren, dersom du ikke aktivt blokkerer slik lagring.

Det gjør vi for å sikre at besøksstatistikken og kjøpsanalysene skal være pålitelig, og for å øke brukervennligheten og responsen på våre sider. Vi ber også om å få bruke din lokasjon for å tilby deg en best mulig tjeneste, som å vise vareutvalg i butikker i nærheten av deg.

 

Endringer i vilkårene

Ved fremtidige vesentlige endringer i vår personvernerklæring (teksten på denne siden) vil du bli orientert om dette, og bli bedt om å bekrefte at du aksepterer (gir ditt samtykke til) de oppdaterte vilkårene.

 

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på telefon 22 01 50 00 eller på [email protected] dersom du har spørsmål til Vinmonopolet sin behandling av personopplysninger.

Du kan også kontakte personvernombud i Vinmonopolet Reza Pirouzfar, på [email protected]

 

Dersom du mener Vinmonopolet har behandlet data om deg i strid med våre egne retningslinjer eller gjeldende lover eller regler, kan du klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/).