Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Vinmonopolet tar en aktiv rolle i oppfølging av produsent i Sør-Afrika

3. mars mottok Vinmonopolet en rapport om kritikkverdige arbeidsforhold hos den sørafrikanske vinprodusenten Leeuwenkuil. Vi satte umiddelbart i gang tiltak for å følge opp saken.

Tekst:
Vinmonopolet

foto

Foto:
Getty Images

I første omgang jobber vi nå for å bringe produsenten og fagforeningen sammen slik at de kan komme i gang med en dialog, og bli enige om hvilke strakstiltak som må til for å sikre helse, miljø og sikkerhet for arbeiderne.

Rapporten, som er utarbeidet av den svenske reporteren Emil Boss, omhandler konkrete forhold knyttet til blant annet boforhold, håndtering av sprøytemidler og manglende bruk av verneutstyr. Produsenten har vært i søkelyset også tidligere, blant annet i TV-dokumentaren Bitre Druer, som ble vist på NRK Brennpunkt i 2016. Vinmonopolet har ett produkt fra denne produsenten i basissortimentet.

Dialog på plass først

Rapporten avdekker flere forhold hos produsenten som ikke er i overenstemmelse med Vinmonopolets Code of Conduct. Før disse forholdene kan adresseres, er vi av den oppfatning at det må etableres en plattform for konstruktiv dialog mellom fagforeningen/arbeiderne og produsenten. Dette jobber Vinmonopolet nå aktivt med, og vi bruker en tredjepart fra Sør-Afrika i denne prosessen. Vi har fått gode tilbakemeldinger om at alle involverte parter er positivt innstilte, noe som gjør at vi nå er forsiktig optimistisk om at vi skal klare å bidra til å ta et stort skritt videre i denne saken.

Støtte fra CSR-organisasjon

Vinmonopolet er med i CSR-organisasjonen amfori BSCI, som bistår europeiske selskaper med oppfølging av etiske forhold i sin leverandørkjede. Grunntanken til organisasjonen er at et medlem får ansvar for å følge opp en produsent på vegne av de andre medlemmene. Selv om det er et annet amfori BSCI-medlem som har ansvar for å følge opp Leeuwenkuil, har Vinmonopolet nå altså valgt å ta en aktiv rolle i oppfølgingen. Dette er på sidelinjen av amfori BSCI sine prosesser, men de har gitt oss full aksept for å gjennomføre vår oppfølging og de og deres medlemmer støtter også aktivt opp om arbeidet. Dette gir oss ekstra tyngde og innflytelse. 

Hvorfor tar Vinmonopolet direkte grep?

Det er tre grunner til at Vinmonopolet nå tar en aktiv rolle i oppfølgingen av denne produsenten:

  1. For det første fikk vi altså tilsendt en bekymringsmelding, noe som gjorde oss direkte berørt.
  2. For det andre kan vi ikke sitte stille og se at dialogen mellom Leeuwenkuil og fagforeningen CSAAWU er fraværende eller at de snakker forbi hverandre.
  3. Og sist men ikke minst; gjennom et aktivt oppfølgingsprogram med andre produsenter og farmer i Sør-Afrika det siste året har vi tilegnet oss verdifull kunnskap, vi har etablert et betydelig nettverk og konstruktiv dialog med mange interessenter – herunder sørafrikanske fagforeninger som CSAAWU. Vi mener derfor vi har mye å bidra med.

Dessuten håper vi at det er nettopp dette som skal til for å komme videre nå. For dette er bare starten på den utvikling som nå må skje.

Takk til Emil Boss

Vinmonopolet vil gjerne rette en takk til Emil Boss for å ha gitt oss tilgang til rapportene. På samme måte som Tom Heinemann ga oss verdifull informasjon gjennom TV-dokumentaren Bitre Druer i 2016, har han sørget for å gi oss informasjon vi nå kan ta tak i med sikte på å oppnå varige forbedringer.