Tilbake

Vinmonopolets totale salg i 2015

Hvis du vil vite mer om salgstallene kan du kontakte oss:

  • Pressesjef Jens Nordahl telefon 22 01 50 81 eller 95 13 67 90 - [email protected] 
  • Informasjonskonsulent Ida Brenden Engholt telefon 22 01 50 53 eller 41 76 81 58 - [email protected]
  • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen  telefon 22 01 50 15 eller 41 61 92 01 - [email protected]
     

Salget gikk ned med 0,8 prosent i 2015 målt mot 2014

 

For første gang siden 1996 har Vinmonopolet salg gått ned fra året før. For 1. halvår var det en tydelig salgsnedgang på 2,7 prosent mot året før, mens for 2. halvår var det en salgsøkning på 0,8 prosent, som samlet sett ga en total for året med en nedgang på 0,8 prosent.

Salget har lenge vist en trend til utflatning og delvis nedgang, og denne trenden ble forsterket etter de økte innførselskvotene på vin som ble innført 1. juli 2014. Det er sannsynlig at taxfree- og grensehandel tar markedsandeler fra Vinmonopolet.

2015 viste en normal salgsutvikling for de fleste varegrupper, unntatt svakvin, som har hatt en nedgang med 888 000 liter. 1. halvår er nedgangen i svakvinssalget på litt over 1 mill. liter, mens 2. halvår gikk det opp med litt under 0,2 mill. liter. Det eneste varegruppene som hadde en økning gjennom hele året er øl og alkoholfritt.

Totalt salg
1000 liter Hele året Endring 
2014 2015 Liter Prosent
Svakvin         66 787         65 899            -888 -1,3 %
Brennevin         11 261         11 191              -70 -0,6 %
Øl          2 198          2 463             265 12,1 %
Sterkvin             597             572              -25 -4,2 %
Alkoholfritt             318             349             31 9,9 %
Totalt         81 161         80 475            -687 -0,8 % 

 

Her er andre salgstall for 2015:

Svakvin 2015

Brennevin 2015

Sterkvin 2015

Fylkene 2015

Kommunene 2015

Liter ren alkohol 2015

Grossistene 2015

Butikkenes salg (totalt, svakvin, brennevin og øl) og bestselgere svakvin (totalt, flaske, papp), brennevin, sterkvin, øl og alkoholfritt