Tilbake

Vinmonopolets salgstall for februar 2017

Det var 24 salgsdager i februar i år mot 25 i fjor. Kalenderkorrigert salgsutvikling for februar blir dermed en reduksjon på -2,2 prosent. Nedgangen skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer som inntreffer samtidig.

Rødvin utgjorde 55 prosent av salget i februar, men står for hele 90 prosent av nedgangen. Rødvinsandelen stiger i takt med synkende temperaturer; årets milde vinter med varmegrader i store deler av landet, kan derfor være en forklaring på hvorfor salget av rødvin gikk ned med 5,6 prosent i februar.

Tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD) viser markert vekst i det generelle ølsalget i Norge, særlig i salget av skjenket øl. Noe konsum kan derfor ha blitt flyttet fra Vinmonopolet til barer, restauranter og cafeer den senere tid.

Tall fra Avinor viser sterk vekst i nordmenns flyreiser til utlandet de siste månedene. Det er derfor ikke usannsynlig at taxfreesalget på flyplassene i økende grad kan ta markedsandeler fra Vinmonopolet.

Tall fra SSB viser en svak nedgang i generell varehandel siden oktober i fjor. Også dette momentet kan bidra til å forklare Vinmonopolets salgsnedgang for januar og februar i år.

Vinmonopolets salgstall for februar 2017 (Microsoft Excel Online)