Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Salgstall første tertial 2016

Hvis du vil vite mer om salgstallene kan du kontakte oss:

 

 

Totalt salg første tertial 2016

Salget økte med 1,3 prosent i løpet av årets første fire måneder sammenlignet med samme periode i fjor.  

Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens brennevinssalget har fått en utflatning. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.

Den 1. mars ble nye varetyper introdusert. Den største endringen er at mjød og sake er opprettet under hovedvaretypen øl, mens sider og perlende vin er opprettet som egne grupper. Dette får konsekvenser for sammenligningen av historiske tall for fruktvin, hvitvin, rosevin og rødvin med dagens tall, samt for hovedvaretypen øl.

Totalt
1000 liter1. tertialEndring
20152016LiterProsent
Svakvin        19 727        19 917            1901,0 %
Brennevin         3 225         3 261              361,1 %
Øl            569            644              7513,2 %
Sterkvin            156            150               -6-4,0 %
Alkoholfritt              81              96              1518,5 %
Totalsum        23 758        24 069            3101,3 %

 

Svakvinssalg første tertial 2016

Salget av svakvin økte med 1 prosent i løpet av årets første fire måneder målt mot samme periode i fjor. Musserende og rosévin er blant varetypene som økte mest, mens rødvinssalget fikk en nedgang.

Rødvinssalget domineres fremdeles av Italia, som i første tertial solgte over tre ganger så mye som nummer to på listen, Spania. På tredjeplass finner vi Chile, som har passert Frankrike på listen.

Hvitvinsmarkedet i Norge er dominert av Tyskland og Frankrike. Disse to landene sto for over halvparten av hvitvinssalget på Vinmonopolet i første tertial.

Svakvin
1000 liter1. tertialEndring
20152016LiterProsent
Rødvin        13 265        13 308              430,3 %
- Italia         5 605         5 457           -148-2,6 %
- Spania         1 610         1 698              875,4 %
- Chile         1 289         1 412            1239,6 %
- Frankrike         1 476         1 330           -146-9,9 %
- USA            852            911              607,0 %
- Australia         1 010            896           -114-11,3 %
- Portugal            697            867            17124,5 %
- Sør-Afrika            324            355              319,4 %
- Argentina            323            291             -31-9,7 %
- New Zealand              33              37                412,0 %
- Østerrike                8              17                9106,5 %
- Ungarn              17              15               -2-14,3 %
- Libanon                8              10                333,7 %
- Andre              13              12               -1-7,3 %
Hvitvin         4 853         4 873              200,4 %
- Tyskland         1 375         1 324             -52-3,8 %
- Frankrike         1 334         1 299             -35-2,6 %
- Italia            538            556              183,4 %
- Chile            329            416              8726,4 %
- Australia            319            326                62,0 %
- Ungarn            196            175             -21-10,7 %
- New Zealand            141            142                10,9 %
- Sør-Afrika            100            117              1716,8 %
- Spania            122            116               -7-5,4 %
- Østerrike            130            113             -17-13,4 %
- Portugal              97              98                11,5 %
- Argentina            117              97             -20-17,1 %
- USA              48              87              3980,8 %
- Hellas                5                8                361,4 %
- Andre                2                1               -1-54,5 %
Musserende vin         1 039         1 138              999,5 %
- Italia            526            599              7313,9 %
- Spania            237            251              145,7 %
- Frankrike            213            236              2210,5 %
   - Champagne              87              90                44,3 %
- Australia              41              37               -4-9,2 %
- Tyskland                6                9                343,1 %
- Sør-Afrika                1                2                180,3 %
- Portugal                3                2               -1-25,6 %
- Andre              11                2               -9-78,7 %
Rosévin            373            382              102,6 %
- Frankrike            152            162                96,1 %
- USA              77              78                11,4 %
- Italia              38              43                514,2 %
- Spania              50              42               -7-14,7 %
- Chile              30              32                14,9 %
- Tyskland                9                9                00,9 %
- Østerrike                5                7                250,0 %
- Australia              11                5               -6-53,8 %
- Andre                2                5                3169,3 %
Perlende vin            115            132              1714,8 %
Aromatisert vin              49              48               -1-1,2 %
Fruktvin              20              19               -1-4,7 %
Sider              13              15                213,5 %
Totalsum        19 727        19 917            1901,0 %

 

Brennevinssalg første tertial 2016

Salget av brennevin økte med 1,1 prosent i løpet av årets fire første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Vinmonopolets salg av brennevin har de siste årene vist tegn til stagnasjon og nedgang. Dette kan ha flere årsaker: For det første dreies Vinmonopolet salg stadig mot mer alkoholsvake alternativer. I tillegg har vi hatt en rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at taxfree-salg, i tillegg til grensehandel, tar markedsandeler fra Vinmonopolet.

Brennevin
1000 liter1. tertialEndring
20152016LiterProsent
Vodka           1 050          1 049               -1-0,1 %
Druebrennevin              530             506             -23-4,4 %
- Cognac              366             348             -18-4,9 %
Whisky              404             417              133,1 %
Likør              325             336              113,5 %
Akevitt              257             269              134,9 %
Bitter              201             208                63,2 %
Brennevin, annet              194             200                63,1 %
Gin              137             137               -0-0,1 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 %               62              73              1117,8 %
Rom               42              44                13,1 %
Fruktbrennevin               18              18                00,7 %
Genever                 5                5                01,2 %
Totalsum           3 225          3 261              361,1 %

 

Salg per fylke første tertial 2016

Salget fikk en nedgang på 1,1 prosent i første tertial i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det var like mange salgsdager for begge år.

Over tid har en hovedtrend vært fortsatt vekst i vinsalget, mens brennevinssalget har fått en utflatning. Dette skyldes trolig grunnleggende utviklingstrekk i markedet; folk bytter i økende grad ut (alkohol)tunge og mørke kategorier med de mer lette og lyse varegruppene.

Fylkene
1000 liter1. tertialEndring
20152016LiterProsent
Akershus         2 686         2 775              883,3 %
Aust-Agder            459            468                92,0 %
Buskerud         1 272         1 291              191,5 %
Finnmark            317            327                93,0 %
Hedmark            769            776                70,9 %
Hordaland         2 399         2 407                80,3 %
Møre og Romsdal         1 113         1 119                60,5 %
Nordland         1 198         1 199                10,1 %
Nord-Trøndelag            482            485                30,7 %
Oppland            914            927              131,4 %
Oslo         3 973         4 012              391,0 %
Rogaland         2 045         2 083              371,8 %
Sogn og Fjordane            386            384               -2-0,5 %
Sør-Trøndelag         1 537         1 554              171,1 %
Telemark            715            719                40,5 %
Troms            869            884              151,7 %
Vest-Agder            685            696              111,5 %
Vestfold         1 152         1 166              141,2 %
Østfold            788            799              111,4 %
Totalsum        23 758        24 069            3101,3 %

 

Salg per butikk og bestselgere svakvin og brennevin finner du i PDF-filen under.