Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Ikke bare søtt i sukker

Du som kunde skal være trygg på at varen du kjøper hos oss er produsert på en rettferdig måte. Derfor jobber vi med å følge opp sukker -og romprodusenter blant annet i Guatemala og på Cuba.

Tekst:
Vinmonopolet

foto

Foto:
Getty Images

Det er i det aller første leddet i produksjonen av rom at skoen trykker: i sukkerproduksjonen. Utfordringene er blant annet mangel på verneutstyr for å forhindre knivkutt mens arbeiderne bruker macheter, beskyttelse mot den sterke solen, tilgang på drikkevann, boforhold, også videre. For oss i Vinmonopolet er dette oppfølgingsarbeidet krevende, fordi det er så mange ledd mellom produktet i våre butikker og selve sukkerrørsarbeideren. Sporbarheten om hvor råvaren kommer fra er nesten umulig. 
 
Hvordan jobber Vinmonopolet med forbedringer?
- Første kontaktpunkt er den norske importøren. De skal levere produkter som møter våre krav til etisk handel. I de mest utsatte områdene følger vi opp med revisjoner, altså en kontroll der en profesjonell, gjerne lokal instans går gjennom for å sjekke at våre etiske krav er oppfylt. Vinmonopolet er opptatt av å støtte produsenten, blant annet med kurs i hvordan de skal oppfylle våre krav og bestå våre revisjoner. Under revisjonen avdekkes ofte ytterligere forbedringsområder, så vi kan godt si at dette er starten til en kontinuerlig prosess mot bedring. På et tidligere besøk i Sentral-Amerika hadde vi en revisjon sammen med en internasjonal romprodusent. Vi avdekket dårlige boforhold for 26 innleide arbeidere. Alle sammen var rett og slett innkvartert i tre små, mørke rom. Innen 24 timer fikk de imidlertid en ny stor sovesal og romprodusenten endret sine internasjonale revisjonsrutiner for å sikre at selskapet alltid skal gå gjennom arbeids- og boforholdene til innleide arbeidere. 
 
Hva har Vinmonopolet oppnådd så langt?
- Små bedringer som dette er viktig.  På et større plan har vi har satt fokus på sukkerrør, blant annet gjennom deltagelse på konferanser og gjennom vårt press og tilstedeværelse i produksjonslandene. Vi lanserte to etisk sertifiserte romprodukter i januar, som et ledd i vår satsning på flere produkter relatert til bærekraft i vårt sortiment. 
 
Rom utgjør knappe 1.5 prosent av varene på Vinmonopolet. Hvorfor blir rom prioritert i arbeidet med etisk handel?
- Samfunnsansvar er kjernen i vår virksomhet og vi jobber der det er viktigst å få til endring - uansett om det er en marginal produktgruppe eller ikke. Sukker finnes i de fleste produkter, og vi håper at andre bedrifter også jobber for forbedring hos sukkerprodusentene. Det er de som jobber helt først i verdikjeden som er mest sårbare og vi ønsker å påvirke til en mer bærekraftig produksjon der vi har mulighet.