Tilbake

Vinmonopolet åpner syv nye butikker

(Oslo 16.11.17) Styret i Vinmonopolet vedtok 16. november å åpne syv nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2018, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De syv butikkene vil bli lokalisert i: 

 • Nesna i Nordland 
 • Digerneset i Skodje i Møre og Romsdal 
 • Sand i Suldal i Rogaland 
 • Hovden i Bykle i Aust-Agder
 • Porsgrunn i Telemark 
 • Sætre i Hurum i Buskerud
 • Moss i Østfold
- Vi er veldig godt fornøyd med å ha funnet syv flotte steder å åpne butikk neste år. Listen er en god blanding av små, mellomstore og store butikker. Fire kommer i distriktskommuner uten pol fra før, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene. Vi prioriterer også folkerike steder med mye handel, sier administrerende direktør Hilde Britt Mellbye.
 
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker.
 
De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
 • Detaljhandel, antall millioner og bransjer representert 
 • Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud etc.) 
 • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
 • Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
 • At nyetableringen dekker sine egne kostnader
 
Alle de syv butikkene som foreslås etablert i 2018 vil på sikt bidra positivt til selskapets økonomi, men de store butikkene som etableres i større byer (Moss og Porsgrunn) vil bidra mer enn de minste butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Nesna, Suldal og Bykle).
 
- Både av hensyn til Vinmonopolets alkoholpolitiske relevans og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere flere økonomisk trygge etableringer i befolkningstette strøk av landet, sier Mellbye. 
 

Fire butikketableringer i kommuner uten pol

 
De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år – Nesna, Skodje, Suldal og Hovden i Bykle – har tettsteder med mellom 80 og 150 millioner i årlig handel, fordelt på opp mot tolv butikker.
 
Nesna og Suldal åpnes som kategori 1-butikk (ca. 200 produkter i hyllene, åpent torsdag – lørdag) mens Hovden i Bykle åpnes som kategori 1-butikk med sesongprofil. 
 
- Kategori 1 med sesongdrift er årets nyvinning. Driftsformen innebærer utvidete åpningstider i høysesong; i lavsesong vil vi kunne vurdere periodevis stengning. Med vellykkete erfaringer fra Hovden vil vi kunne åpne flere slike butikker i årene fremover. Dette er gode nyheter for distrikts-Norge, sier Mellbye.
 
Digerneset og Sætre åpner som kategori 2 butikker. Disse vil ha drøyt 500 forskjellige varer i hyllene; og normalt ha åpnet fra tirsdag til lørdag.
 
De to største polene er lagt til Moss og Porsgrunn som begge er byer med betydelig vekst og utvikling de siste årene. Begge disse butikkene vil ha åpent hver dag. 
 
- Vekst betyr at vi kan føle oss temmelig sikre på fremtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er kommuner med til dels svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige legitimitet og relevans er det også viktig med byetableringer, sier Mellbye.
 
Ved utgangen av 2018 vil Vinmonopolet ha 340 butikker. Med dette vil 91 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96,5 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol. 
 
Vinmonopolet har en egen nettbutikk (www.vinmonopolet.no) og et kundesenter (telefon 22 01 50 00 / [email protected]) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via Posten.
 

Pressekontakter: 

 • Kommunikasjonssjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 951 36 790
 • Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 416 19 201
                        

Nærmere om de valgte stedene

 
(Handelstallene under omfatter ikke omsetning på bensinstasjoner, eller salg av biler, båter, snøskutere, andre motoriserte fremkomstmidler, samt plank og byggevarer.)
 

Nesna i Nordland

 
Nesna ligger 70 km fra Mo i Rana. Kommunen har snaut 2.000 innbyggere; 1.400 bor på tettstedet Nesna. Det er årlig detaljhandel i kommunen rundt 90 millioner årlig, av dette ca. 80 millioner i sentrum fordelt på to dagligvarebutikker, jernvare, bokhandel, klær/sport, blomsterbutikk, frisør, kiosk og café. Høgskolen i Nesna har ca. 1.100 studenter. Det er også en flott marina og veldrevet campingplass i sentrum.
 

Skodje i Møre og Romsdal 

 
Skodje ligger snaut 3 mil øst for Ålesund sentrum. Kommunen har ca. 4.700 innbyggere. Handelen er mer enn fordoblet siden 2010 og var i 2016 på 210 millioner kroner. Dette gjør Skodje til en av kommunene i landet med sterkest vekst, en vekst som hovedsakelig kan tilskrives etableringen av handelsparken på Digerneset. Her finnes detaljhandel for ca. 150 millioner årlig fordelt på dagligvare, jernvare, tekstil og sport. Fem-seks nye butikker etableres i 2018, flere i årene etter. Ca. 11.000 biler passerer daglig Digerneset som er i ferd med å vokse frem som et vitalt regionsenter for ca. 15.000 innbyggere på indre Sunnmøre. 
 

Sand i Suldal i Rogaland 

 
Sand i Suldal ligger i indre deler av Ryfylke, 60 km sør for Sauda; 115 km øst for Haugesund. Det bor 4.000 innbyggere i Suldal som hadde 210 millioner i handel i 2016. I Sand sentrum finnes ti butikker (dagligvare, klær, sport, apotek, kiosk, frisør, sko) som har en samlet omsetning på ca. 110 millioner årlig. Snaut 2 km fra sentrum ligger et kjøpesenter med ytterligere seks butikker (jernvare, bokhandel, elektronikk, møbler, blomsterbutikk og frisør) med samlet årlig handel rundt 35 millioner. Suldal har flere tusen hytter og noe lakseturisme. Det er to hoteller, kulturhus, marina og museum i Sand sentrum. 
 

Hovden i Bykle i Aust-Agder

 
Vintersportsstedet Hovden er Sør-Norges største alpindestinasjon. 2.000 hytter ligger i gangavstand fra sentrum som har årlig handel rundt 110 millioner fordelt på ti butikker: to dagligvarebutikker, to sportsbutikker, jernvare, møbel og interiør, klesbutikk, kunsthandel, café og frisør. Det er rundt 70 km til Vinje, men veien dit er ofte vinterstengt; alternativt er det rundt 150 km til Evje. Butikken på Hovden vil bli åpnet som en kategori 1-butikk med sesongprofil: butikkens åpningstider vil være tilpasset lokalt aktivitetsnivået. Dette innebærer utvidete åpningstider i høysesong og mulig stengning i lavsesong. 
 

Porsgrunn i Telemark

 
Porsgrunn har 35.000 innbyggere og 2,75 mrd kroner i årlig handel. Sentrumshandelen står for nesten 60 prosent av total handel i kommunen. Porsgrunn gjennomgår en byfornyelsesprosess, mange spennende initiativer er på trappene, store handelssteder er uten Vinmonopolbutikk. 
 

Sætre i Hurum i Buskerud

 
Sætre ligger 17 km sør for Slemmestad. Sætre har drøyt 3.500 innbyggere og har vært gjennom en vellykket ombyggings- og oppgraderingsfase de siste årene. Sentrumshandelen er styrket med nytt handelsbygg; bryggeområdet bygges ut i skrivende stund. Det er 4 km mellom Sætre og Åros som har drøyt 2.000 innbyggere, nærkundekretsen for en butikk på Sætre blir dermed ca. 6.000. Det er årlig handel rundt 200 millioner på Sætre fordelt på to dagligvarebutikker, apotek, jernvare, fargehandel, sport, klær, blomst, Nille, frisør, kiosk. Hurum kommune har flere tusen hytter hvorav mange sogner til Sætre. Sætre har også en godt besøkt trebåtfestival og betydelig småbåtaktivitet i marinaen om sommeren. 
 

Moss i Østfold

 
Moss har 32.000 innbyggere og 2,5 mrd i årlig handel. Kommune har hatt fin vekst i handel og folketall de siste årene. Store handelssteder er uten Vinmonopolbutikk.