Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

1. Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av alkoholholdige produkter fra vinmonopolet.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på vinmonopolet.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til Norge.

For å kunne handle på vinmonopolet.no må du ha fylt 18 år for kjøp av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent, og 20 år for kjøp av brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 vol. prosent eller mer.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i:

 • forbrukerkjøploven
 • angrerettloven
 • markedsføringsloven
 • e-handelsloven

I tillegg sikres dine personopplysninger gjennom personopplysningsloven.

Undersøk disse lovene på www.lovdata.no dersom du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved forbrukskjøp.

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av brev, telefax og e-post.

2. Sosial kontroll

Vinmonopolet ønsker en bekreftelse på at du er gammel nok til å bestille vin eller brennevin ved at fødselsdato registreres ved bestilling. Alderskontroll gjennomføres ved utlevering av varer.

Aldersgrensen er 18 år for kjøp av av øl, vin og andre produkter med lavere alkoholstyrke enn 22 vol. prosent. Aldersgrensen er 20 år for kjøp av brennevin eller andre produkter med alkoholstyrke på 22 vol. prosent eller mer.

Vi ber alle under 25 år å vise legitimasjon uoppfordret. Dersom vi er i tvil om alder må legitimasjon vises.

Vi leverer ikke ut alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart beruset.

3. Parter

Selger er AS Vinmonopolet, Postboks 6953 St. Olavs plass, 0130 Oslo, org nr 817 209 882, telefon 22 01 50 00, [email protected] og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”.

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

4. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere pkt 11 nedenfor.

For bestillingsvarer, noe som er tydelig merket, må varen bestilles fra grossist. Vinmonopolet har ikke disse varene på lager og må ta forbehold om utsolgtsituasjon.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post, i tillegg til at det kommer frem en ordrebekreftelse med ordrenummer etter bekreftet handel. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. På ”min side” under ”ordrehistorikk” kan ordren følges. Her vil ordren også lagres.

Hentefrist: Bestillinger som skal hentes på Posten/Post i butikk eller i en Vinmonopol-butikk må hentes innen to uker etter levering.

Gavebestillinger: Ved bestilling til annen mottaker enn den kundeprofilen er registrert på  gjør vi oppmerksom på følgende:

Ved utkjøring på dør vil pakken bli levert til nærmeste postkontor dersom mottaker ikke er hjemme. Mottaker vil få en hentelapp fra Posten i postkassen og pakken må hentes innen to uker.
Dersom gaven ikke blir hentet på postkontoret innen fristen blir pakken sendt i retur til oss. Bestiller vil da bli refundert for varene minus fraktkostnadene. Dersom ny utkjøring ønskes må dette betales for i tillegg.

5. Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

For produkter i Bestillingsutvalget, som er tydelig merket, fastsettes ikke produktbeskrivelsen av Vinmonopolet, men av grossist. Produkter i basis-, parti- og testtsortimentet er etter sensorisk prøving og kvalitetskontroll beskrevet av Vinmonopolet.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Vi tar forbehold om at produkter du mottar kan være av annen årgang enn det som fremkommer på vinmonopolet.no. Dersom dette skulle skje, og du da ikke ønsker produktet, kan det returneres eller byttes i et annet produkt i en av våre butikker.

6. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift (og alkoholavgift). Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

7. Betaling

Ved sending per post kan kjøpesummen gjøres opp med kredittkortene Visa eller Mastercard. Hvis du ønsker å betale per postoppkrav kan du kontakte Kundesenteret på [email protected] eller på telefon 22 01 50 00.

Ved henting av varene i butikk og ved levering på dør, må man betale varene på forhånd i nettbutikken med kredittkortene Visa eller Mastercard.

Ved bruk av kredittkort blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet når varene er plukket for utsending.

8. Levering og forsinkelser

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Rammene for utlevering settes av Alkohollovens § 3-4, bestilte varer kan utleveres mellom kl. 08:30 og kl. 18:00 på hverdager, og mellom kl. 08:30 og kl. 15:00 på lørdager og dager før helligdager.

Dersom levering av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samme med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Vi leverer dessverre ikke til adresser på Svalbard. Vi leverer ikke til følgende postnumre:

 • 9176 Bjørnøya
 • 9174 Hopen
 • 9170 Longyearbyen
 • 9171 Longyearbyen
 • 9173 Ny Ålesund
 • 9175 Sveagruva
 • 9178 Barentsburg

9. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

10. Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjon sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

11. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

Dersom du ikke har mottatt angrerettsskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides fristen til 12 måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelse til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss, om mulig i originalemballasje, sammen med utfylt angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

12. Personopplysninger

Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Det vises til spesiell informasjon under nettsidens eget punkt om personopplysninger.

13. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.