Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

(Oslo, 15. november 2019)

Vinmonopolets styre vedtok i dag to nye steder for butikketablering. I tillegg har vi åtte andre steder fra tidligere vedtak, hvorav trolig minst tre lar seg åpne i 2020. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2020, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune. 

Geografisk spredning
Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.
 
De to nye butikkene vil bli lokalisert i: 
Eggedal i Sigdal i Buskerud
Aksdal i Tysvær i Rogaland 
 
De åtte butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i: 
Sand i Suldal i Rogaland, åpner forhåpentligvis i løpet av 2020
Sand i Nord-Odal i Hedmark, åpner forhåpentligvis i løpet av 2020
Oslo, Valkyrie plass, åpner trolig februar/mars 2020
Oslo, Bergen, Stavanger, Moss og Råde i Østfold er også tildelt pol. Disse vil åpne når relevante lokaler er tilgjengelige eller når beliggenhet innad i kommune/by er nærmere avklart. 
 
200 pol nye pol siste 20 år
- Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før. Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta to nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Begge etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter. 
 
Etableringskriteriene
Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:
Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted
Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.) 
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader
 
Begge butikkene som foreslås etablert i 2020 vil dekke egne kostnader.
- Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Hunter.
 
Tysvær og Sigdal 
Mens Tysvær er landets største handelskommune uten pol er Sigdal landets største hyttekommune uten pol. Disse to faktorene har vært avgjørende for valget av nevnte to kommuner. 
Total detaljhandel for Tysvær var i 2018 drøyt 470 millioner kroner ifølge tall fra SSB; for Sigdal var handelen snaut 190 millioner kroner. 
 
334 butikker
Ved utgangen av 2019 har Vinmonopolet 334 butikker i drift, 344 butikker inkludert de 10 som ennå ikke er åpnet. I 2020 vil 94 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 98 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.
Vinmonopolet har nettbutikk (www.vinmonopolet.no), app og kundesenter (tlf. 22 01 50 00) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning. Landsdekkende utsending skjer via Posten.
 
Pressekontakter: 
Kommunikasjonssjef Jens Nordahl, tlf. 22 01 50 81, mob. 951 36 790
Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen, tlf. 22 01 50 15, mob. 416 19 201
 
Nærmere om de valgte stedene
 
Aksdal i Tysvær
Tysvær ligger på Haugalandet omtrent 15 km øst for Haugesund. Kommunen teller 11.000 innbyggere. Innbyggertallet har økt med over 1.000 innbyggere siden 2010 og er forventet å ligge over 12.000 i 2030. 
Aksdal er både administrativt og kommersielt sentrum i Tysvær. Totalt omsetter varehandelen i Tysvær for ca. 470 millioner kroner årlig. Aksdal Senter omfatter 18 butikker med en samlet årlig omsetning rundt 250 millioner kroner. Tysvær kommune er med dette Norges største kommune på detaljhandel uten egen Vinmonopolbutikk. 
Aksdal Senter har en god butikkmiks som blant annet omfatter en stor og velassortert dagligvare, samt apotek, fargehandel, gullsmed, bokhandel, café, frisør og flere klesbutikker. 
Aksdal Senter ligger strategisk til i krysset der E39 (Stavanger – Bergen) møter E134 (Oslo – Haugesund). Over 16.000 biler passerer daglig Aksdal. God strategisk beliggenhet gjør at Aksdal Senter har rundt 3.000 besøkende daglig. 
Aksdal skal utvikles i årene fremover, det skal blant annet bygges mange nye boliger i området. Tysvær kommune teller også snaut 1.400 hytter pr. 2019. I sum gjør dette Tysvær til en opplagt kandidat for butikketablering. 
 
Eggedal i Sigdal 
Sigdal ligger i Midt-Buskerud og er eneste dalføre i fylket uten pol. Befolkningen har ligget rundt 3.500 innbyggere de siste tjue årene. Årlig detaljhandel beløper seg til snaut 190 millioner kroner ifølge tall fra SSB. Med dette er Sigdal den største kommunen i Buskerud – både på handel og folketall – uten pol.
Handelen i Sigdal omfatter to solide dagligvarebutikker i henholdsvis Prestfoss og Eggedal. Annen handel i Sigdal omfatter ytterligere dagligvarehandel, gartneri, jernvare, interiør, klær blomst, leker/papir, frisør, etc. 
Det er snaut 5.000 hytter og fritidsboliger i Sigdal som med dette er landets femte største hyttekommune bare slått av Ringsaker (Sjusjøen), Trysil, Hol (Geilo) og Vinje (Rauland). Vinmonopolet har gode driftserfaringer fra andre hyttekommuner. Den aktiviteten hytteturisme innebærer var utslagsgivende for at Sigdal ble tildelt butikk for etablering i 2020. 
Fra Eggedal er det ca. 50 km til nærmeste pol på Nesbyen. Også avstand taler i favør av etablering i Sigdal. Med utviklingsplanene for Eggedal er det grunn til å forvente vekst og fin utvikling av Eggedal som destinasjon i årene som kommer.
Ut fra en samlet vurdering blir dermed Sigdal den kommunen i Buskerud som i størst grad innfrir de rammevilkår Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn for videre utbygging av Vinmonopolets butikknett.