Du benytter en utdatert nettleser som Vinmonopolet.no ikke lenger støtter

Vennligst last ned en av følgende oppdaterte, gratis og gode nettlesere:

Vi ønsker deg velkommen igjen.

Levering av varer frå Vinmonopolet

Du kan få varene utleverte i ein av butikkane våre eller på Posten/Post i butikk, eller du kan velje utkøyring.

Tekst:
Svein Strand

foto

Foto:

Tilbodet om utkøyring gjeld i Oslo, Akershus, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Sandnes og Ålesund. Du kan hente postpakkar på Posten eller Post i butikk innanfor opningstidene til Vinmonopolet: måndag–fredag: 09–18 eller laurdag 09–15. Det same gjeld for henting i butikkane våre.

Ved levering på dør tilbyr vi tre ulike tidspunkt:

  • Måndag–fredag: 11-16 eller 16-18
  • Laurdag: 09-15 (gjeld berre i Oslo og nokre postnummer i Akershus)

Ønskt leveringsmåte vel du undervegs i handelsprosessen i nettbutikken vår.

Priser for levering på dør mellom kl 11 og 16 på kvardagar:

Antall flasker     Pris
 1-2 flasker      kr 99
 3-6 flasker     kr 119
 7-12 flasker     kr 159
 13-24 flasker     kr 299
 25–36 flasker      kr 439
 37–48 flasker      kr 579
 49–60 flasker      kr 719
 61–192 flasker     kr 750

Priser for levering på dør mellom kl 16 og 18 på kvardagar:

Antall flasker     Pris
 1-2 flasker      kr 139
 3-6 flasker     kr 159
 7-12 flasker     kr 199
 13-24 flasker     kr 369
 25–36 flasker      kr 539
 37–48 flasker      kr 709
 49–60 flasker      kr 879
 61–192 flasker     kr 1 050

Priser for levering på dør på laurdag (kl 09-15):

Antall flasker     Pris
 1-2 flasker      kr 209
 3-6 flasker     kr 229
 7-12 flasker     kr 269
 13-24 flasker     kr 519
 25–36 flasker      kr 769
 37–48 flasker      kr 1 019
 49–60 flasker      kr 1 269
 61–192 flasker     kr 1 500

Priser for utlevering på Posten/Post i butikk (i Vinmonopolets opningstid):

Antall flasker     Pris
 1-2 flasker      kr 99
 3-6 flasker     kr 119
 7-12 flasker     kr 169
 13-24 flasker     kr 329
 25–36 flasker      kr 489
 37–48 flasker      kr 649
 49–60 flasker      kr 809
 61–192 flasker     kr 850

Fraktfrie sendingar

I visse distrikt subsidierer vi fraktkostnadene. Ved å registrere deg som brukar med adressa di kan du sjekke om du har høve til å få varer tilsende fraktfritt.

Leveringstid for sendingar til Posten / Post i butikk
Framsendingstida er typisk éin til tre yrkedagar (avhengig av avstand), enkelte strekningar fire til fem yrkedagar. Sjå logistikkguiden til Posten.

Til dømes:

Oslo-Oslo: éin yrkedag, Bergen-Oslo: to yrkedagar, Oslo-Bodø: tre yrkedagar

Desse framsendingstidene føreset at varene som blir bestilte, finst i basissortimentet vårt og på nettbutikklageret vårt i Oslo. Dersom produktet blir bestilt etter klokka 10, blir pakken send yrkedagen etter.

Blir eit produkt bestilt innan måndag klokka 10, betyr det at vara skal vere kunden i hende fredag same veka. Blir bestillinga utført onsdag klokka 13, er vara framme onsdagen veka etter.

Gjeld bestillinga varer frå bestillingsutvalet (BU) vårt, blir produkta sende frå grossistlageret til Vinmonopolets lager. Etter at varene er mottekne på lageret vårt, gjeld same prosedyren som beskriven ovanfor. Det inneber at bestillingar frå BU tek lengre tid å framsende enn bestillingar frå basissortimentet.