Tilbake
Auksjoner

Kjøpe på vinauksjon

Ønsker du å legge inn bud på et eller flere av våre auksjonsobjekter? Her finner du en kort guide som beskriver hvordan du går frem.
Auksjoner_info til kjøper-artikkel.jpg

Tid og sted

Auksjonene gjennomføres på www.blomqvist.no. For å delta på auksjonen må du registrere en bruker på Blomqvist sine nettsider.  Når du har registrert deg, har du anledning til å legge inn bud når auksjonene er aktive.

Her finner du auksjonskalenderen vår.
Du kan også finne datoene for kommende auksjoner på Blomqvists nettsider.

Auksjonskatalog

Liste over salgsobjekter publiseres på Vinmonopolet.no noen dager før auksjonsstart.

For hver auksjon lages det en auksjonskatalog. Nettkatalogen vil være komplett med bilder av, og opplysninger om objektene. Denne katalogen er synlig på nettsidene til Blomqvist fra auksjonen starter, og finnes også i pdf-format.

I katalogen vil det følge med en beskrivelse av objektene gitt ut i fra utseende. Nivået i objektene vil være beskrevet og du kan lese dette PDF-dokumentet for å forstå denne beskrivelsen.  

Besiktigelse

Den siste uken før auksjonsstart kan objektene besiktiges etter forutgående avtale. Besiktigelsen skjer i Blomqvists lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f på Fornebu.

Åpningstider
11:00-18:00 mandag-torsdag
11:00-15:00 fredag
10:00-15:00 lørdag

Ta kontakt med Blomqvist på [email protected] for avtale om besiktigelse.

Utlevering

Kjøpte objekter kan hentes hos Blomqvist, Rolfsbuktveien 4 e-f på Fornebu. Det er parkeringsplass for av- og pålessing utenfor Blomqvist sine lokaler. 

Auksjonsobjektene kan også hentes på et følgende Vinmonopol:

  • Bergen: Valkendorfsgate
  • Hamar
  • Sandefjord
  • Stavanger: Hinna
  • Trondheim: Valentinlyst
  • Ålesund: Moa
  • Kristiansand: Sørlandssenteret
  • Haugesund: Markedet

Etter avtale kan vinene også utleveres ved Vinmonopolets e-lager på Vestby. Kunder bosatt i Nordland, Troms og Finnmark kan bestille hjemlevering med post.

Leveringsalternativ velger du på Min side på blomqvist.no under Min profil.

Objekter må hentes innen 14 dager etter endt auksjon eller etter du har mottatt sms om henting. Etter dette påløper lagerleie på 150 kr pr objekt pr uke.

Dersom du selv ikke har anledning til å hente i dette tidsrommet, kan Blomqvist sette deg i kontakt med firmaer for levering. Det er ikke mulig å få forsendelser til utlandet. Vinmonopolet og Blomqvist har ikke eksportrett og kjøpere av objekter må selv ta kontakt med tollvesenet for nærmere avklaring om sending av objekter til utlandet. 

Legitimasjon må fremvises. Dersom andre enn kjøper skal hente objektet må fullmakt være gitt på forhånd. Fullmakt sendes til [email protected].

Alderskontroll og åpningstidsbestemmelser ved utlevering

Salg av alkoholholdig drikke er underlagt alkohollovens bestemmelser og det stilles derfor krav om at kjøper av vin må være 18 år og kjøper av brennevin må være 20 år. Videre skal ikke slike objekter leveres ut til berusede personer. 

Reklamasjon

Kjøperen oppfordres til å meddele eventuelle reklamasjoner til Blomqvist innen 30 dager etter auksjonen. Blir det ført tilstrekkelig bevis for at objektet har en mangel som kjøper kan påberope seg som grunnlag for heving, vil Blomqvist la salget gå om igjen mot tilbakelevering av objektet i samme stand som den var før levering.

Blomqvist er i et hvert tilfelle begrenset til tilbakebetaling av tilsagnsbeløpet samt omkostninger. Blomqvist og Vinmonopolet svarer ikke for direkte eller indirekte tap som kjøperen er påført.

Objektets tilstand

Samtlige objekter selges ”as is” etter forbrukerkjøpslovens § 17. Kjøper bærer risikoen for å ha undersøkt objektets tilstand og gis mulighet til å undersøke objektet før man byr. Alle objekter kan besiktiges i Blomqvists lokaler på Fornebu etter forutgående avtale siste uken før auksjon.

Kvaliteten på vinen er blant annet avhenging av hvordan objektene har vært oppbevart, produsentens historikk og årgang. Vinmonopolets fagpersoner vil gjøre en generell vurdering av objektets proveniens og kvalitet. Men Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke under noen omstendighet ansvarlig for denne kvaliteten på objektet og dets innhold.

Bilder av objektene tas i identifiseringsøyemed, og Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke ansvarlig for skader eller svakheter som ikke fremgår av bildene.

Opplysninger om objektet og dets opprinnelse er ment som veiledning for kjøper ved undersøkelse av objektet. Blomqvist eller Vinmonopolet er ikke ansvarlig for feilaktige opplysninger, med mindre feilen skyldes grov uaktsomhet. 

Podkast 101. Lytterspørsmål: Vin på auksjon

Vi har fått med oss auksjonsansvarlig Sara Frimanslund i studio, og kommer innom alt fra gjedder og stillongs til digitale mikroskop.