Tilbake
Auksjoner

Selge på vinauksjon

Har du objekter du ønsker å selge på en av våre auksjoner? Her finner du en kort guide om fremgangsmåte og betingelser som gjelder ved salg.
Auksjoner_info til selger-artikkel.jpg

Hvem kan selge vin?

Auksjonene er kun på vegne av privatpersoner, eller andre som ikke har andre lovlige kanaler å selge vinen. Objektene må tidligere ha vært omsatt i åpne markeder. Institusjoner som tidligere har hatt, men har mistet skjenkebevilgning kan også benytte denne kanalen.

Verdivurdering

Første steg for å selge noe på Vinmonopolets auksjoner er å fylle ut registreringsskjemaet for objektene du ønsker å selge. 

Registreringsskjemaet finner du her

Last ned, fyll ut og lagre filen på din maskin, og send den vedlagt en e-post til [email protected].

Når vi mottar dette skjemaet vil en av våre fagpersoner foreta en første verdivurdering basert på opplysningene som er sendt inn. Det vil også foretas en vurdering av om objektene egner seg for salg på våre auksjoner. Vanligvis vil du motta svar i løpet av to uker. I ferie-, og høytidsdager kan dette ta noe lenger tid.  Første vurdering kan ikke legges til grunn i juridisk sammenheng, herunder forsikringstakster, skiftetakst og lignende.  Alle som sender inn skjemaet vil motta svar.

Etter at du har mottatt verdivurderingen gir du oss beskjed om du ønsker eller ikke ønsker å selge flaskene. De objektene du ønsker å selge leveres da til Blomqvists lokaler i Rolfsbuktveien 4 e-f på Fornebu utenfor Oslo. Dersom det er snakk om mange flasker, ta kontakt med Blomqvist for å avtale innleveringstidspunkt. Trenger du hjelp med transport, kan Blomqvist hjelpe til med dette. I Blomqvists lager er objektene forsikret og de oppbevares under korrekte forhold frem til salg og avhenting.

Kontrakt

Etter at objektene er ankommet Blomqvist, vil en endelig verdivurdering og utropspris bli fastsatt etter besiktigelse. Vurderingsprisen avhenger blant annet av objektets historikk, kvalitet, sjeldenhet, proveniens og forholdet mellom tilbud og etterspørsel i markedet. Når denne verdivurderingen foreligger, inngår du en kontrakt med Blomqvist. Kontrakten inneholder en prisvurdering foretatt av Vinmonopolets fagperson, en minstepris og salgsvilkår. Minsteprisen vil normalt være 80% av verdivurderingen. Når man er enige om kontrakten og den er signert av deg, kommer objektet med på avtalt auksjon.

Auksjonskatalog

Objektene er nå klare for salg på auksjon. Det vil bli utarbeidet en katalog hvor alle objekter som skal selges, blir omtalt med relevante opplysninger. Katalogen vil være tilgjengelig på nett. I nettkatalogen vil det være minst ett bilde til hvert enkelt objekt.

Pris

Salæret fra selger er 15% av hammerpris. Dette inkluderer alle kostnader til verdivurdering, oppbevaring, foto, forsikring osv. Dersom et objekt ikke blir solgt betales ingen salær.

Salg og oppgjør

Når objektet blir solgt vil du motta en bekreftelse på salget. Blomqvist sender oppgjør til selger ca. 30 dager etter avholdt auksjon så fremt objektet er betalt av kjøper. Oppgjøret du mottar vil være salgssum fratrukket Vinmonopolets og Blomqvists salær, som avtalt i kontrakten.

Vinmonopolet og Blomqvist skal sørge for at alkohollovens bestemmelser om ansvarlig salg følges ved gjennomføringen av vinauksjoner. Som følge at dette stilles det krav til alder for den som selger og kjøper (18 år for vin og 20 år for brennevin), krav til sosial kontroll ved utlevering og overholdelse av alkoholreklameforbudet.

Podkast 101. Lytterspørsmål: Vin på auksjon

Vi har fått med oss auksjonsansvarlig Sara Frimanslund i studio, og kommer innom alt fra gjedder og stillongs til digitale mikroskop.