Skrevet av Arnt Egil Nordlien og Per Mæleng, senior produktsjefer i Vinmonopolet

Vekstsesongen

Årgangen var preget av frostproblemer i april. Problemene gav ujevn skade, men som helhet ble kvantiteten redusert.

Muscadet-området og deler av Touraine laget lite vin i 2017. Kvantiteten var bedre i Anjou og Sentral-Loire (Sancerre, Pouilly-Fume etc). Kvantiteten var likevel totalt sett opp med 7 % fra 2016, som opplevde de samme frostproblemene i enda sterkere grad.

Den gode tingen i 2017 var at været var bra etter at frosten hadde gjort sitt. Mye godt vær og med den nødvendige nedbøren gjorde at druene modnet tidlig. Plukking startet tidligere enn i 2016 og modningen var god.

Oppsummert

2017 har vist seg å være en svært god årgang for spesielt de hvite vinene, men også de røde kan være gode. Vinene har god modning, men med stor friskhet. De hvite vinene er holdbare.